INTELLIGENT PORTFOLIO+

Predstavuje ideálne riešenie pre tzv. jadrové portfólio investora.

Päťročná výkonnosť Across Intelligent Portfolio 50+ je 9 % p.a.

Investičný
príbeh

Detaily
riešenia

Výkonnosť Across Intelligent Portfolio 50+ prekonala od konca decembra 2011 do konca decembra 2016 takmer 95 % aktívne riadených zmiešaných vyvážených fondov z celého sveta. Najvýkonnejší zmiešaný podielový fond v tejto kategórii, distribuovaný na Slovensku  – zaostal za Across Intelligent Portfolio 50+ o 4 % p.a. K tomuto portfóliu sa od roku 2016 viaže bonus navyše – možnosť oslobodenia výnosov od dane z príjmov fyzických osôb.

 Zdroj: Across Private Investments, www.citywireselector.com

BENEFITY:
  • Výborná výkonnosť
  • Nízke náklady spojené so správou portfólia
  • Oslobodenie od dane z príjmov FO pri splnení podmienok
  • Automatický rebalancing portfólia na ročnej báze
  • Okamžitá likvidita investície
CIEĽ A STRATÉGIA:

Ide o globálne diverzifikované riadené portfólia investujúce do rôznych typov dlhopisov (štátne, korporátne, high-yield, emerging markets) a do globálnych veľkých a stredných spoločností. K dispozícii sú 3 portfóliá, ktoré sa líšia len podielom akciovej zložky. Riadené portfóliá sú na pravidelnej báze rebalancované, to znamená, že ETF, ktorých hodnota vzrástla, sa predávajú a ETF, ktorých hodnota klesla, sa nakupujú.

MINIMÁLNA INVESTÍCIA:

50 000 EUR

ODPORÚČANÝ INVESTIČNÝ HORIZONT:

5 rokov a viac (v závislosti od typu riadeného portfólia)