Bond+

Región strednej a východnej Európy poskytuje aj v aktuálnom prostredí nízkych úrokových sadzieb atraktívne investičné príležitosti v podobe štátnych a kvalitných korporátnych dlhopisov. Klasické podielové fondy investujúce v tomto priestore dokázali za posledných 10 rokov zhodnotiť majetok investorov v eurách o takmer 60 %.

Zhodnotenie Bond+ za rok 2016 dosiahlo 9,2 %

Investičný
príbeh

Detaily
riešenia

Zhodnotenie investičného fondu Across Bond+, ktorý investuje do štátnych a korporátnych dlhopisov strednej a východnej Európy, dosiahlo za rok 2016 takmer 9,2 %. Fond tak dosiahol za rok 2016 najvyššie zhodnotenie zo všetkých fondov, ktoré investujú do dlhopisov v tomto regióne.

 Zdroj: Across Private Investments, Bloomberg Financial Services

Benefity:
  • Silný investičný príbeh s atraktívnym potenciálom
  • Unikátny produkt zameraný na strednú a východnú Európu
  • Daňovo optimalizované riešenie
  • Menovo zabezpečená investícia
  • Koncentrované portfólio
Cieľ a stratégia:

Cieľom Bond+ je dosahovanie výkonnosti stratégie na úrovni 4 až 6 % p.a. na odporúčanom investičnom horizonte v závislosti od situácie na dlhopisovom trhu strednej a východnej Európy.

Investičná stratégia je zameraná na investovanie do likvidných štátnych alebo korporátnych dlhopisov v regióne strednej a východnej Európy denominovaných alebo menovo zabezpečených do EUR.

Minimálna investícia:

50 000 EUR

Odporúčaný investičný horizont:

4 roky a viac