CRÈME DE LA CRÈME

Indexové fondy predstavujú jednoduchý a efektívny prostriedok na zhodnocovanie úspor. Pri výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu, referenčnú menu, spôsob kopírovania podkladového indexu, frekvenciu vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likviditu.

Výber najlepších indexových fondov z celého sveta

Investičný
príbeh

Detaily
riešenia

Podľa dlhodobých štatistík len približne 15 % aktívne riadených podielových fondov dokáže dlhodobo porážať sledované indexy (benchmarky). Napríklad v kategórii fondov so zameraním na USA, bola 5-ročná čistá ročná výkonnosť vyššia ako výkonnosť jedného z najpredávanejších akciových fondov v tejto kategórii na Slovensku (TAM – Americký akciový fond).

Zdroj: internetové stránky spoločností, www.citywireselector.com

BENEFITY:
  • Top indexové fondy na jednom mieste
  • Nízke náklady spojené so správou indexového fondu
  • Oslobodenie od dane z príjmov FO pri splnení podmienok
  • Kopírovanie sledovaných indexov s nízkou odchýlkou
  • Pravidelná kvartálna aktualizácia
  • Konsolidovaný reporting na jednom investičnom účte
  • Bezpečný online prístup na investičný účet 24 hodín denne
CHARAKTERISTIKA:

Indexové fondy predstavujú jednoduchý a efektívny prostriedok na zhodnocovanie úspor. Vychádzajú z premisy, že len málo aktívne riadených fondov (dlhodobo približne 15 % fondov) dokáže prekonávať sledovaný index (bechmark).

Pri výbere najlepších indexových fondov z celého sveta zohľadňujeme najmä náklady na správu indexového fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania podkladového indexu, frekvenciu vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likviditu na trhu a mnohé ďalšie.

Z celkového množstva vyše 4 000 indexových fondov na celom svete budeme pri vybraných fondoch sledovať opodstatnenosť ich zaradenia do zoznamu Crème de la Crème na kvartálnej báze, prípadne do zoznamu zaraďovať nové, atraktívne fondy.

MINIMÁLNA INVESTÍCIA:

30 000 EUR

ODPORÚČANÝ INVESTIČNÝ HORIZONT:

3 roky a viac