Fix+

Dostupná investícia s atraktívnym fixným výnosom

Nová emisia Across Funding 2 s výnosom 5 % p.a.

Investičný
príbeh

Detaily
riešenia

Slováci zhodnotili v roku 2016 svoje investície v priemere len o 0,87 %. Hlavným dôvodom bolo to, že až 90 % svojich investícií smerujú do konzervatívnych investičných produktov. Ak chcú Slováci zhodnocovať svoje úspory viac, musia svoju pozornosť upriamiť na iné možnosti zhodnocovania svojich úspor.

Zdroj: NBS, Asociácia správcovských spoločností

Otvorené emisie:
Dlhopis Úrok Splatnosť Realizácia výnosu
Across Funding 2 16.1.2021 20 % po 4 rokoch
Percebes Energy 1 5,0 % p.a. 1.4.2019 ročne, 1.4.
Benefity:
  • Fixný a vopred známy výnos
  • Jednoduchosť a transparentnosť
  • Flexibilita – možnosť voľby viazanosti
  • Pri vybraných produktoch nulová daň a zdravotné odvody
Cieľ a stratégia:

Investovanie do firemných dlhopisov, ktoré ponúkajú atraktívne zhodnotenie, a to s viazanosťou od jedného roka.

Používané finančné nástroje:

Zmenka

Listinný cenný papier, ktorý predstavuje záväzok emitenta zaplatiť majiteľovi zmenky v stanovenom čase sumu uvedenú na zmenke v súlade so zákonom.

Dlhopis

Dlhopis je cenný papier, ktorým sa  emitujúca spoločnosť zaväzuje vyplatiť držiteľovi dlhopisu kupón a v termíne splatnosti jeho menovitú hodnotu.

Odporúčaný investičný horizont:

Podľa investičného nástroja 15 dní, 6 mesiacov, 12 mesiacov, 2 roky, 3 roky a viac