Protected+

Zaistené investičné riešenia umožňujú investorom participovať na raste dynamických investícií a súčasne ochrániť ich investíciu pred ich poklesom.

Across Protected CZK+, možnosť až 16-percentného zhodnotenia investície

Investičný
príbeh

Detaily
riešenia

Zaistená investícia do amerických akcií v porovnaní s nezaistenou investíciou do tých istých akcií na 3-ročnom horizonte za posledných 20 rokov dosiahla nižší priemerný a maximálny výnos, no vždy kladný. Nezaistená investícia skončila v záporných číslach v 30 percentách prípadov.

 

Benefity:
  • Zachovanie hodnoty vloženého kapitálu
  • Participácia na raste podkladových aktív
  • Alternatíva ku strednodobým termínovaným vkladom
Cieľ a stratégia:

Participácia na raste podkladových aktív, ktorými môžu byť akcie, dlhopisy, komodity, meny, pri zachovaní hodnoty vloženého kapitálu v prípade poklesu hodnoty týchto aktív.

Minimálna investícia:

30 000 EUR

Odporúčaný investičný horizont:

2 roky a viac