Investičné Sporenie

Revolúcia v sporení. Efektívna účasť na dlhodobom raste svetových akciových trhov od 100 EUR mesačne. Investičné zisky oslobodené od dane z príjmu fyzických osôb. Nižšie náklady v porovnaní s tradičnými spôsobmi sporenia.

10,1 % P.A. JE PRIEMERNÉ ZHODNOTENIE ÚSPOR ZA POSLEDNÝCH 12 ROKOV PRI PRAVIDELNOM MESAČNOM SPORENÍ

Investičný
príbeh

Detaily
riešenia

Ak by ste za posledných 12 rokov (2005 až 2016) pravidelne mesačne sporili 100 EUR na dvojročnom termínovanom vklade, dosiahli by ste priemerný výnos 1,9 % p.a., avšak reálna hodnota úspor po odpočítaní inflácie (1,9 % p.a.) by sa nezmenila. Ak by ste rovnakú sumu sporili do Across Investičné sporenie+, hodnota vášho sporiaceho účtu by bola o 7 000 EUR vyššia ako by ste si nasporili prostredníctvom dvojročného termínovaného vkladu.

Zdroj: NBS, Across Investičné sporenie+, použité podkladové indexy ETF, z ktorých je Across Investičné sporenie+ zložené (stav k 31.12.2016)

BENEFITy:
  • Oslobodenie od dane – každý pravidelný vklad do Investičného sporenia je po roku od zainvestovania oslobodený od dane z príjmu fyzických osôb a zdravotných odvodov.
  • Nízke náklady – celkový manažérsky poplatok Sporenia+ predstavuje 0,82 % p.a. (s DPH), čo je polovica z bežných poplatkov za riadenie podielových fondov, ktoré sa pohybujú od 1 do 2 % ročne.
  • Likvidita – obchodovanie s indexovými fondmi na burze umožňuje dennú likviditu a lepšiu reakciu na svetové dianie. Prostriedky sú k dispozícii na vyžiadanie. Investor navyše pri indexových fondoch okamžite v priebehu obchodných hodín burzy vidí aktuálnu hodnotu investície.
  • Transparentnosť – zloženie indexového fondu je známe v každom momente, keďže zodpovedá zloženiu indexu.
cieľ a stratégia:

Dlhodobé akciové sporenie za účelom vytvorenia rezervy na dôchodok, na vzdelanie detí alebo všeobecnej finančnej rezervy, ako alternatívneho zdroja príjmu.

Platba v rámci Investičného sporenia bude rozdelená nasledovne:

  • 1/3 Amundi S&P 500 EUR (500H FP) – veľké akciové spoločnosti, USA
  • 1/3 db x-trackers Stoxx® Europe 600 (XSX6 GY) – veľké akciové spoločnosti, Európa
  • 1/3 Amundi MSCI EM (AEEM FP) – akciové spoločnosti, rozvíjajúce sa trhy
MINIMÁLNA INVESTÍCIA:

100 EUR mesačne

ODPORÚČANÝ INVESTIČNÝ HORIZONT:

10 rokov a viac