Energetika

Vytvorenie silnej, efektívne spravovanej siete nezávislých elektrární na obnoviteľné zdroje

Dlhopis Percebes Energy 1 s úrokom 5 % p.a.

Investičný
príbeh

Energetika patrí medzi kľúčové investičné sektory, do ktorých Across Private Investments investuje od roku 2013. Zameriavame sa najmä na elektrárne, na obnoviteľné zdroje, ako sú bioplynové stanice, vodné a solárne elektrárne s podporou štátu vo forme fed-in-tariff. Cieľom je vytvoriť silnú, efektívne spravovanú sieť nezávislých elektrární na obnoviteľné zdroje. Oblasť energetiky je zastrešovaná spoločnosťou Percebes Energy, a.s. Na Slovensku prevádzkuje tri bioplynové stanice s inštalovaným výkonom 3,94 MW (podiel Percebes Energy, a.s.: 3,123 MW), súvisiace poľnohospodárske družstvo a odpadovú spoločnosť zabezpečujúce vstupné suroviny, ako aj projekty na využitie produkovaného tepla. V chorvátskom Slavónsku developuje projekt troch bioplynových staníc s inštalovaným výkonom 5 MW. Developuje projekt malej vodnej elektrárne na Slovensku a pripravuje vstup do viacerých projektov v oblasti veternej energie v regióne CEE. Na financovanie projektov emitovala spoločnosť Percebes Energy, a.s., emisiu dlhopisov v objeme 5 mil. EUR. Pre investorov sú v ponuke Dlhopisy Percebes Energy 1.