Finančné služby

Poskytovanie investičných a bankových služieb, financovanie projektov

Už 15 rokov poskytujeme investičné služby

Investičný
príbeh

Across Private Investment je už 15 rokov poskytovateľom investičných služieb prostredníctvom licencovaného obchodníka s cennými papiermi Across Wealth Management. Od roku 2014, vstupom do Vaba d.d. banka Varaždin, Chorvátsko, rozšíril svoje aktivity o bankové služby. Vhodná príležitosť pre túto investíciu vznikla  v období po finančnej kríze, kedy lokálna autorita nariadila kontrolu bankových portfólií (stress test) a zvýšila objem opravných položiek. Zároveň s týmto krokom nariadila navýšenie kapitálovej primeranosti bánk, čo najmä u menších bánk spôsobilo potrebu kapitálového vstupu nových partnerov a vytvorilo priestor na konsolidáciu bankového trhu v Chorvátsku. Investícia bola realizovaná v konzorciu s J&T Group. Okrem investícii do vlastných projektov Across Private Investmens financuje vybrané projekty svojich privátnych klientov. Medzi úspešné uzavreté projekty v oblasti finančných služieb patrí napríklad odkúpenie a inkaso pohľadávok.

VABA _logo-