Hotelierstvo a cestovný ruch

Vybudovanie siete hotelov na Slovensku a v Chorvátsku

Sliezsky dom a Salamandra Resort rozširujú svoje služby

Investičný
príbeh

Across Private Investments vstúpil do sektora hotelierstva a cestovného ruchu v roku 2008 s cieľom vytvoriť postupným investovaním konsolidovanú sieť hotelových zariadení dostatočnej veľkosti na efektívne spravovanie. Typickými investičnými akvizíciami spoločnosti sú zariadenia jedinečné svojou polohou alebo špecializáciou na poskytovanie hotelových služieb najvyššej kvality. Aktivity skupiny Across Private Investments v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu sú zastrešované spoločnosťou Prime Tourist Resorts (PTR). Medzi najvýznamnejšie investície patrí hotelová sieť Adriatic Tourist Resorts v Chorvátsku, Horský hotel Sliezsky dom, Hotel Salamandra a Salamandra Resort na Slovensku.

PTR - Hotely