Zdravotníctvo

Vybudovanie siete ambulancií praktických lekárov, vybudovanie siete lekární.

Ambulancie v Bratislave - Petržalka, Ružinov, v Trnave a v Banskej Bystrici

Investičný
príbeh

Aktuálny stav zdravotného odvetvia a dopyt pacientov po plnohodnotnej a slušnej zdravotnej starostlivosti vytvorili priestor a priaznivé podmienky pre projekty, ktoré chcú poskytovať kvalitný servis pre klienta. Kľúčovými aktivitami Across Private Investments v tejto oblasti je prebiehajúci projekt Praktická ambulancia, unikátny model, ktorý od pacienta nevyžaduje paušálne platby. Cieľom projektu je vytvoriť sieť ambulancií všeobecných praktických lekárov, zameraných na poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti 12 hodín denne, bez nutnosti ďalších poplatkov. K uzavretým projektom patrí napríklad vybudovanie siete lekární ,,Domov zdravia“. Across Private Investments je aktívny v odvetví zdravotníctva od roku 2005.

 

Praktická Ambulancia