Corporate Finance

Firma počas svojej existencie prechádza viacerými štádiami vývoja. Počnúc založením, cez obdobie rastu, stagnácie, až po jej zánik. V každej tejto fáze vie Across Private Investments poskytnúť kvalifikované finančné a konzultačné služby

Poradenstvo, biznis plány, reštrukturalizácie, ocenenia

Charakteristika

Detailný
popis

Na začiatku vieme participovať na vytvorení úspešného biznis plánu, nastaviť spôsob financovania, poradiť pri riadení rizík. Počas stagnácie, resp. úpadku pomôcť manažmentu pri reštrukturalizácii spoločnosti. V každej fáze vieme zabezpečiť ocenenie spoločnosti a pripraviť ju na predaj. Náš tím je zložený z odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych odvetviach podnikania a medzinárodnými, ako aj špecifickými lokálnymi znalosťami.

corporate-finance

Vybrané referencie – Poradenské služby

corporate-finance-poradenstvo

 

Vybrané referencie – Private Equity

Referencie