Poradenstvo

Investičným poradenstvom to všetko len začína

Investičné, daňové a fiduciárne poradenstvo

Charakteristika

Detailný
popis

Našou prvoradou úlohou je vybrať správne investičné riešenie, rešpektujúc pri tom potreby a požiadavky našich klientov. Poradenstvo je vždy na prvom mieste. Voľba správneho investičného riešenia, ktoré rešpektuje individuálne potreby a požiadavky klienta považujeme za našu prvoradú úlohu. Fakt, že nemáme zviazané ruky len ponukou vlastných produktov, nám umožňuje byť nezávislými a objektívnymi. Pre našich privátnych klientov ponúkame profesionálne poradenstvo v rámci komplexnej palety investičných produktov a služieb. Diskrétnosť považujeme za samozrejmosť.

Investičné poradenstvo

V oblasti investičného poradenstva sa riadime prístupom ,,Wealth Preservation – Wealth Growth – Wealth Enjoyment“. Investičné ciele našich klientov napĺňame konkrétnymi návrhmi, ktoré závisia výlučne od ich potrieb, zámerov, či osobných preferencií.

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo je nevyhnutnou súčasťou komplexného pohľadu na investovanie a na správu majetku. Sústreďujeme sa na všetky dôležité aspekty pri finančných transakciách, daňovú administratívu, poradenstvo pri uplatňovaní zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Fiduciárne poradenstvo

Investičné riešenie si môže vyžiadať vytvorenie samostatnej právnej štruktúry. Výber správnej jurisdikcie, založenie a správa takýchto štruktúr len podčiarkujú ucelenosť a komplexnosť nami poskytovaných služieb súvisiacich s investovaním.