10 rád ako začať s investovaním a nepopáliť sa

Slováci sa častokrát púšťajú do investovania bez toho, aby si najprv urobili povinné ,,domáce úlohy.“ Investiční poradcovia radia, že v prvom kroku by si mali pokryť hlavné riziká súvisiace so zdravím, životom či majetkom.

Orientovať by sa mali na jednoduché poistenie. Odporúča sa vyhnúť kapitálovému a investičnému životnému poisteniu. Mnohí Slováci totiž chcú investovať, ale nemajú vyriešené základné potreby ako zabezpečenie príjmu či rezervu na horšie časy. Potenciálny budúci investor by mal optimalizovať svoje dlhy. Teda splatiť všetky spotrebné dlhy, resp. dlhy na kreditkách a prekryť ich hypotékou, ak chcem, resp. bývam vo vlastnom.

V ďalšom kroku by si mal budúci investor vytvoriť rezervný fond na krytie neočakávaných výdavkov, a to vo výške 3 až 6 násobku priemerných mesačných výdavkov. Potom by mal začať sporiť na svoj dôchodok, resp. na budúcnosť svojich detí. Keď sa po tomto všetko nejaké úspory zvýšia, je dobré definovať ciele, prečo chceme investovať – či to je vytvorenie nejakej dlhodobej rezervy, vytvorenie alternatívneho príjmu a zároveň priradiť k týmto cieľom investičný horizont.

Investičný horizont spolu s vnímaním rizika rozhodujúcim spôsobom určujú, ako majú byť peňažné prostriedky investované. Pri rozhodovaní o investícii je potrebné tiež zvážiť výnosnosť investície, riziko a volatilitu, likviditu a časovú náročnosť na správu. Dôležitá je diverzifikácia, teda aby mal investor vo svojom portfóliu širokú škálu investícií. Z dlhodobého hľadiska podľa finančných poradcovov Acrossu dosahujú akcie vyšší výnos ako dlhopisy.

Ak napríklad porovnáme zhodnotenie akcií a dlhopisov v dlhšom časovom horizonte (za posledných 30 rokov), tak kým na zdvojnásobenie hodnoty investície prostredníctvom dlhopisov bolo potrebných približne 24 rokov, prostredníctvom akcií to trvalo o polovicu menej.

Na čo treba myslieť predtým, ako začnete s investovaním

1. Pokryť si hlavné riziká súvisiace so zdravím, životom či majetkom a orientovať sa na jednoduché životné poistenie
2. Optimalizovať dlhy
3. Vytvoriť si rezervný fond na pokrytie neočakávaných výdavkov
4. Začať so sporením na dôchodok a budúcnosť detí
5. Definovať si ciele v investovaní (dlhodobá finančná rezerva, alternatívny príjem)
6. Naplánovať si investičný horizont
7. Nešpekulovať s menami
8. Pripraviť sa, v závislosti od typu investície, na volatilitu na finančných trhoch
9. Dať emócie bokom a nepodliehať panike na trhoch
10. Orientovať sa na investície, ktoré sú oslobodené od daní

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.