Výsledok gréckych volieb môže priniesť pozitívne prekvapenie a atraktívnu príležitosť

Cez víkend ťažko skúšaní Gréci tretíkrát v tomto roku zamieria k hlasovacím urnám. V nedeľu sa v krajine konajú druhé predčasné parlamentné voľby v tomto roku. Tie zvolal súčasný premiér Alexis Tsipras po schválení tretieho balíka pomoci od veriteľov.

Dôvodom bol rozkol a viaceré názorové prúdy v rámci jeho vládnucej strany Syriza. Extrémnejšie ľavicovo zameraní poslanci odmietli podporiť dohodu s trojkou, v čoho dôsledku musela vláda prijať požadované opatrenia a dohodu s podporou opozície. Tsipras s cieľom očistiť stranu, opätovne nadobudnúť väčšinu a schopnosť vládnuť, či pozmeniť zloženie vlády pristúpil k zvolaniu nového hlasovania, v ktorom dúfal v udržanie svojich pozícií.

Situácia sa ale prekvapivo nevyvíja príliš ružovo v prospech neho. Gréci po dlhých rokoch veľkých problémov a v skutočne ťažkej, nezávidenia hodnej situácii dokážu prejaviť racionalitu. Rozčarovaní z nenaplnenia sľubov ľavicového politika sa voliči prekvapivo vracajú k pravici, teda vládnucim stranám z minulosti, ktoré dnes predstavujú hlavnú vládnu opozíciu. Premiér Tsipras bol nakoniec rovnako po veľkom divadle a zaplatení tvrdej dane v podobe prehĺbenia recesie, či problémov bankového sektora veriteľmi prinútený pokračovať v smere nastolenom predchádzajúcou vládou, ktorú tak ostro kritizoval a ktorej opatrenia chcel zvrátiť. Našťastie väčšina Grékov i tamojších politikov prejavila vôľu zostať v eurozóne a vyhnúť sa veľkej neznámej.

Voľbám natoľko momentálne médiá nevenujú pozornosť, ako tomu bolo v minulosti. Príliš neznepokojujú ani samotné trhy. Tretí balík pomoci je dohodnutý a už veľa nie je v hre. Jedine tempo jeho implementácie a návratu krajiny k nejakej čiastočne udržateľnej ceste. No my vo voľbách vidíme konečne niečo významnejšie pozitívne pre krajinu a potenciálne veľmi atraktívnu investičnú príležitosť. Aktuálne sa zdá, že je v podstate jedno, ktorý z favoritov v podobe vládnucej Syrize alebo bývalej vládnucej Novej demokracie voľby vyhrá. Obe partaje sa už svojím konaním zaviazali plniť podmienky pomoci.

Prieskumy teda vyzerajú veľmi priaznivo. Obom stranám pripisujú skoro zhodné preferencie v pásme od 25 do 30%. Grécky parlament je 300-členný, z ktorého 50 bonusových kresiel získava víťazná strana. Už zisk nad tretinu hlasov umožňuje víťaznej strane získať väčšinu v parlamente. Menším radikálnejším stranám sa až tak nedarí. Prieskumy posúvajú na tretie miesto neofašistické zoskupenie Zlatý úsvit, nasledované pravicovými a centristickými proeurópskymi stranami Rieka a PASOK, komunistami a Nezávislou ľavicou. Ďalšie strany zo súčasnej vládnej koalície Nezávislí Gréci a odídení poslanci zo Syrize v novom zoskupení Ľudovej únie sa pohybujú okolo prahu zvoliteľnosti. Väčšina prieskumov ale stále odhaľuje značný počet nerozhodnutých voličov, ktorých pomer sa pohybuje medzi 10 a 15% a práve títo určia zloženie budúcej vlády. Je zrejmé, že poslanci Syrize svojím konaním za viac ako pol rok vládnutia stratili priazeň Grékov.

Každopádne je ale zrejmé, že voľby neprinesú veľkú zmenu v smerovaní Grécka. Hlavnou vládnucou stranou bude dozaista hnutie podporujúce pomoc a európsku cestu. Všetky strany stojace proti pomoci strácajú. Ide o jasné vyjadrenie Grékov, kde chcú patriť. A trh to oceňuje. Kým grécky 10-ročný vládny dlhopis ponúkal v druhej polovici júna výnos 13%, dnes sa nachádza na najnižšej úrovni od decembra minulého roka okolo 8%. Kapitál sa do Grécka opäť vracia.

Na čo chceme však upozorniť, je veľká šanca návratu proeurópskej pravicovej vlády, ktorú by trhy určite výrazne ocenili. Vláda v podobne strán Novej demokracie, Rieky (To Potami) a PASOKu má silnú pravdepodobnosť vytvoriť koalíciu. To by znamenalo podstatne rýchlejší návrat kapitálu a investícií do krajiny. Pokiaľ by k tomu došlo, predpokladáme gréckym aktívam ružovú budúcnosť a potenciál značne prekonať ostatné trhy v najbližších rokoch. Ostatné týždne prikupujeme Grécko ako atraktívnu dlhodobú príležitosť.

Samozrejme nie je to investícia bez rizika. Najhorším výstupom volieb a veľmi reálnym je patová situácia, kedy žiadna z dvoch hlavných strán nebude schopná zostaviť vládu alebo len s viacerými menšími stranami, čo predznamenáva problémy do budúcnosti. Syriza nateraz odmieta veľkú koalíciu s Novou demokraciou, čo naopak druhá spomínaná otvorene voličom a súperovi ponúka. Rovnako riziko tkvie v stále veľmi nezdravom bankovom sektore, ktorého problémové aktíva sa uplynulým dianím len prehĺbili a dodatočné kapitálové problémy zväčšili. Politické riziko taktiež zostáva, no je podstatne menšie ako na začiatku roka. Výsledok volieb je stále dosť otvorený, keďže v minulosti sa zvykli skutočné výsledky výrazne líšiť od prieskumov a percento nerozhodnutých voličov je veľké, čiže môže misky váh prikloniť na hociktorú stranu.

Krajine však predpovedáme návrat na trajektóriu ozdravovania a rastu. Kapitál do Grécka začne opäť prúdiť a krajina ponúka výbornú investičnú príležitosť. Dokonca možno väčšiu, ako sa väčšine trhu aktuálne zdá. Práve v prípade víťazstva pravicových strán.

Pozície v Grécku držíme a pred víkendom ich navyšujeme.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.