25. TÝŽDEŇ – Americká ekonomika porastie rýchlejšie

  1. Ekonomika sa zotavuje rýchlejšie než sa predpokladalo.
  2. El Salvádor prijal bitcoin ako platidlo.
  3. Prichádza čas oddýchnuť si od makroekonomických dát.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

Oproti marcu sa posunuli očakávania rastu o 1 % nahor. HDP pre rok 2021 sa odhadovalo na úrovni 6 % v marci, teraz je to 7 %. Inflácia sa čakala na 2,2 %, predpoklady však hovoria o 3 % pre tento rok. Ekonomické projekcie sa výraznejšie zlepšili. Analytici sa na základe ekonomického výhľadu prikláňajú k skoršiemu rastu sadzieb ako v marci tohto roka. Prvé zvýšenie by mohlo nastať koncom roka 2022, respektíve začiatkom roka 2023. Fed nie je naďalej spokojný s trhom práce. Je na ňom veľa voľných pracovných miest a množstvo ľudí hľadajúcich zamestnanie. Do septembra má pätnástim miliónom Američanov vypršať poistenie v nezamestnanosti. Fed preto očakáva silnejší rast novovytvorených pracovných miest počas leta. Počíta s tým, že inflácia bude vyššia po dlhšiu dobu. Efekty na infláciu (otvorenie ekonomiky – rast spotreby, narušenie dodávateľských reťazcov, rast cien komodít) by mali v druhej polovici roka mierne ochladnúť. V reakcii na zasadnutie centrálnej banky sme videli pokles amerických akcií a dlhopisov. Dôvodom je skoršie zvyšovanie sadzieb, ktoré značí uťahovanie kohútikov, menej peňazí v ekonomike a menší dopyt zo strany centrálnej banky po štátnych dlhopisoch. Z dlhodobého hľadiska sú to však pozitívne správy, keďže ekonomika sa zotavuje rýchlejšie, ako si centrálna banka myslela v marci.

Projekcie americkej centrálnej banky (marec vs. jún)

ZAUJALO NÁS

Krajina v Strednej Amerike – Salvádor – prijala ako prvá bitcoin za oficiálne uzákonené platidlo. Štát má 6,5 mil. obyvateľov a ďalších 2,5 mil. žije v zahraničí, prevažne v Spojených štátoch, a posiela peniaze domov rodinám. Obnos týchto prevodov činí ročne 20 % z celkového HDP krajiny a je v približnom objeme 4 mld. USD. Treba zdôrazniť, že v Salvádore nemá veľká časť obyvateľstva ani internetové pripojenie či smartfóny a je teda otázne, ako bude platby v bitcoine realizovať. Až 70 % obyvateľov dokonca nevlastní bankový účet. Najčastejšie sa na prevody využívajú služby Western Union – kedy rodinný príslušník z USA posiela hotovosť domov do Salvádoru, kde si ich rodina na pobočke vyzdvihne prostredníctvom šeku. Takéto prevody so sebou nesú vysoké transakčné poplatky. Prezident Nayib Bukele prijatím bitcoinu predpokladá, že sa platby zjednodušia a zlacnejú. Zákon akceptujúci bitcoin ako platidlo ukladá povinnosť prijímať ho každému, kto má na to technické vybavenie. A tak si môže zákazník vybrať, čím bude platiť. Krajina dokonca oslobodila najznámejšiu virtuálnu menu o dane zo zisku a ak ste vlastníkom aspoň 3 bitcoinov, môžete získať Salvádorské občianstvo. Ide o snahu prilákať bitcoinových nadšencov a investorov. Vláda dokonca ponúka takýmto investorom na predaj pozemky na pláži za zvýhodnenú cenu. Jednoduchšie by bolo, ak by sa dobudovala internetová infraštruktúra a každý mal možnosť otvoriť si bankový účet. Prevod 5 000 USD z účtu na účet vo Western Union by prostredníctvom bankového prevodu stál len 1 %.

PREHĽAD TRHOV

AkcieTicker1WMtDYtD5Y p.a.
Rozvinuté trhyMXWO-1,9437,519,9812,55
Rozvíjajúce sa trhyMXEF-1,5047,115,6011,04

Globálne dlhopisyTicker1WMtDYtD5Y p.a.
Investičný stupeňLEGATRUU-0,993,94-3,202,47
Korporátne dlhopisyLGCPTRUU-0,448,38-1,704,47
Dlhopisy s vysokým výnosomLG30TRUU-0,6317,111,856,55
Rozvíjajúce sa trhyJPEIESGE-0,3310,34-0,825,52

Alternatívne investícieTicker1WMtDYtD5Y p.a.
KomoditySPGSCITR-2,2564,5128,000,96
RealityDWGRST-3,3637,6517,575,45
Hedžové fondyHFRXGL-0,1314,053,984,30

Trhy v kockeZáver1WMtDYtD5Y p.a.
S&P 5002 749,98-1,9137,5211,6415,00
Výnosy 10-ročných U.S. dlhopisov0,77-0,94108,4255,79-2,21
EUR/USD1,09-2,027,10-3,531,02
Ropa WTI25,091,03112,5248,028,35
Zlato1 646,14-6,042,67-6,876,32
Bitcoin7 325,08-4,40275,9722,88116,06

* Výkonnosti sú uvedené v %.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Po dvoch nabitých týždňoch, kedy zasadali centrálne banky, prichádza čas oddýchnuť si od makroekonomických dát. Nový týždeň prinesie len málo kľúčových výsledkov. Uvidíme čísla amerického HDP za 1Q, pri ktorých analytici očakávajú výsledok na úrovni 6,4 % vs. 4,3 % minulý kvartál.

Ekonomický kalendár

DeňKrajinaDopad na trhyUdalosťObdobieOdhadPredch. hodnota
UtorokUSA**Svedectvo Powella1H--
ŠtvrtokUSA***HDP1Q6,4%4,3%

* Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2021) a jeho hodnotu pred rokom (február 2020) alebo pred mesiacom (január 2021).

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.