31. TÝŽDEŇ – SLOVENSKO MÁ OBROVSKÚ PRÍLEŽITOSŤ NA HOSPODÁRSKY SKOK

  1. Európska únia schválila balík obnovy; Slovensko získa 40 mld. €.
  2. PMI potešilo investorov; HDP sa vráti nad nulu.
  3. Výsledky HDP by mali zhmotniť najväčšie škody napáchané pandémiou.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

Európska únia schválila 750 mld. € v tzv. balíčku – EU Next Generation. Objem prostriedkov budú musieť členské štáty vyčerpať v rokoch 2021 – 2023. Druhá časť peňazí tvorí 1 100 mld. – schválený rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027. Európska investičná banka a Rada EÚ schválila bankové záruky v objeme 540 mld. €. Slovensko z „balíčka obnovy“ získa viac ako 40 mld. € na obdobie nasledujúcich siedmich rokov. Osem miliárd eur je z nevyčerpaných eurofondov za minulé sedemročné rozpočtové obdobie. EÚ dovolila, aby sa tieto peniaze dočerpali a presunuli do nového rozpočtového rámca. Z programu Next Generation bude môcť Slovensko čerpať 7,5 mld. €. V rámci nového sedemročného rozpočtu dostaneme 18,6 mld. €. a možnosť čerpať pôžičky za 6,8 mld. € s úrokovou sadzbou blízkou nule. Prostriedky by sa mohli použiť napríklad na dobudovanie infraštruktúry, digitalizáciu a informatizáciu alebo na projekty zlepšujúce životné prostredie či energetiku. Úlohou slovenskej vlády je do októbra predstaviť plán čerpania. Ak by Slovensko dokázalo čerpať plánovaný objem každý rok, ekonomický rast by sa mohol pohybovať od 5 – 10 %. A to až do roku 2027. Slovensko má pred sebou obrovskú príležitosť na hospodársky skok. Nepokazme si to…

Objem dohody a peniaze, ktoré sú pridelené SR

Zdroj: Európska komisia

ZAUJALO NÁS

PMI je index nákupných manažérov, ktorý sa používa ako predstihový indikátor budúceho vývoja HDP. Manažéri reportujú, ako sa zmenili podmienky v ich sektore a či zaznamenávajú rast alebo pokles objednávok. Celkovo tak PMI hovorí, ako by sa mohla ekonomika eurozóny vyvíjať v najbližších šiestich mesiacoch. Z grafu vidíme, že dáta korelujú s reálnym vývojom HDP. Preto je index pozorne sledovaný investormi. Tento mesiac ich výsledky potešili, lebo PMI sa vrátilo nad úroveň 50 bodov, čo je psychologická hladina. Ak je PMI nad 50 bodov, ekonomika by mala rásť.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Nový týždeň prinesie viacero dôležitých výsledkov. Prvým bude zasadnutie americkej centrálnej banky, ktorá rozhodne o úrokoch a prinesie nový komentár k aktuálnej situácii v domácej ekonomike. Z USA a Európy uvidíme výsledky HDP za 2Q. Mali by sa v nich zhmotniť najväčšie škody napáchané pandémiou a zatváraním ekonomík. Následne budú zverejnené dáta inflácie, ktoré poodhalia, či masívne tlačenie peňazí na záchranu ekonomík netlačí na rast cien tovarov a služieb.

 

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Najdôležitejšie informácie z finančných trhov

Zaregistrujte sa medzi odberateľov Across News a získajte pravidelný mesačný prehľad o dianí na finančných trhoch a investovaní prostredníctvom Across Private Investments.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.