4 mýty o investovaní do nehnuteľností

S investovaním ako takým je spojených množstvo predsudkov, ba dokonca mýtov. Špecifickou kategóriou je investovanie do nehnuteľností, keďže mnohým investorom dáva pocit, že vlastnenie „tehly“ je zárukou výborných výnosov. Opatrnosti pri investovaní nie je nikdy nazvyš a je dobré pripomenúť si, že slovo „nehnuteľnosť“ je odvodené od slova „nehnúť“, čo nemusí byť vždy výhodou.

Mýtus č. 1: Kúpa nehnuteľnosti je najlepšia investícia

Z dlhodobého hľadiska ceny nehnuteľností rastú, no v zásade len ruka v ruke s infláciou. Za ostatných desať rokov sa ceny nehnuteľností na Slovensku zvýšili v reálnom vyjadrení len o 1,0 % p.a. (v Bratislave o 1,2 % p.a.), a to najmä zásluhou realitného boomu pred naším vstupom do eurozóny. Toto číslo je plne v súlade s dlhodobými zisteniami z amerického trhu, na ktorom sa reálne zhodnotenie nehnuteľností pohybovalo približne 1 % nad infláciou. Je potrebné zdôrazniť, že väčšina zhodnotenia nehnuteľností pochádzala z časových období, v ktorých úrokové sadzby klesali, čo viedlo k výraznému rastu cien nehnuteľností. Z pohľadu zdravého sedliackeho rozumu to dáva zmysel, keďže nehnuteľnosť nič nevyrába, jej cena môže rásť len v dôsledku schopnosti ľudí nadobúdať ich. Na druhej strane si je dobré pripomenúť, že ceny nehnuteľností môžu v niektorých časových obdobiach alebo regiónoch výrazne klesať. Boli sme toho svedkami aj na Slovensku, veď od polovice roka 2008 do polovice roka 2014 klesli ceny nehnuteľností na Slovensku o viac než 20 % (podľa údajov NBS).

Mýtus č. 2: Investujem do vlastného bývania

Vlastné bývanie nie je investícia, ale jednoducho spotreba. Nekupujete si ho preto, aby ste ho neskôr predali zo ziskom. Je to miesto, kde chcete bývať, vychovávať svoje deti, miesto, kde sa chcete dobre cítiť, miesto, kam sa chcete radi vracať… Pri jeho kúpe, či neskoršom zariaďovaní majú preto často krát prednosť emócie pred rozumom, a tak to (asi) má byť. Ak sa ho neskôr rozhodnete predať, len málokedy sa nájde kupujúci, ktorý zaplatí plnú sumu, za vašu 10-ročnú „novostavbu“, či oranžovú kuchynskú linku alebo zelené kachličky v kúpeľni, ktoré ladili s vašimi osuškami… Áno, na vlastnej nehnuteľnosti môžete v budúcnosti nominálne (a aj reálne) zarobiť, pamätajte však na to, že z dlhodobého hľadiska ceny nehnuteľností rastú a vaše ďalšie vlastné bývanie už bude minimálne o infláciu drahšie.

Mýtus č. 3: Skvelý dom v skvelej lokalite = skvelá investícia

Nie vždy. Buďte však opatrní pri kúpe starých domov, ktoré si vyžadujú vyššie náklady na údržbu a opravy alebo nehnuteľností v regiónoch so slabým pracovným trhom alebo v regiónoch príliš závislých na určitom sektore. Ako si myslíte vyzerajú ceny luxusných nehnuteľností v takom Detroite alebo si predstavte, ako by vyzerali ceny luxusných domov manažérov našich automobiliek v Čiernej Vode alebo Limbachu, ak by sa niektorá automobilka rozhodla zo Slovenska odísť? Pamätajte na to, že realitné investície sa podobajú na akcie. Vzrušujúci biznis nie je vždy dobrou investíciou a za množstvom skvelých akcií sú nudné spoločnosti. Ak už nič iné, tak prekrásny dom v skvelej lokalite je často krát predražený a môže generovať negatívny cash-flow. Aj tu platí to, čo pri investovaní, nenechávajte, aby vám emócie bránili v zhodnocovaní vašich peňazí.

Mýtus č. 4: Investovanie do nehnuteľností je lacné    

Práve naopak, s investovaním do nehnuteľností je spojených niekoľko nákladov a poplatkov, ktoré sú výrazne vyššie ako poplatky spojené napríklad s investovaním do akcií. V prvom rade sú to jednorazové poplatky v podobe provízie realitnému maklérovi (2 až 3 % z ceny nehnuteľnosti), poplatky katastru nehnuteľností a notárovi. Medzi pravidelné poplatky je potrebné počítať – daň z nehnuteľností, poistenie a pravidelné poplatky spojené s údržbou alebo opravami nehnuteľnosti. No a neposlednom rade je dobré počítať aj s mimoriadnymi nákladmi väčšieho rozsahu, či charakteru, ktoré sa pri akejkoľvek nehnuteľnosti skôr alebo neskôr objavia. Ak nehnuteľnosť prenajímate, samozrejme je potrebné počítať s daňami, ktoré patria medzi dve isté veci, ktoré nás v živote neminú. Aj keď, pri investíciách na kapitálových trhoch od začiatku tohto roka dane také isté byť nemusia…

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.