41. TÝŽDEŇ – Akcie klesajú, obavy z inflácie rastú

  1. Stagflácia straší finančné trhy.
  2. České voľby pod vplyvom Pandora Papers.
  3. Začína sa výsledková sezóna.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

Stagflácia je pojem v ekonomike, ktorý označuje nízky až nulový rast HDP, takmer žiadnu zmenu v zamestnanosti a sprievodným javom je vysoký rast cien – inflácia. Narušenie dodávateľských reťazcov sa javí byť trvácnejšie ako pred letom a pri rastúcich cenách vstupov vyhráva ten, kto dodávateľom zaplatí viac. Pre firmy je efektívnejšie priplatiť si a „ukoristiť“ vstupné suroviny, ako zastaviť výrobu a poslať zamestnancov na nútenú dovolenku. Takto predražené vstupy sa však premietajú do koncových cien tovarov a služieb. Nepomáha tomu ani rast dopytu, ktorý ešte väčšmi  tlačí na rast cien. Centrálne banky tak stoja pred Sofiinou voľbou. Buď budú brzdiť infláciu znížením stimulov a zvyšovaným sadzieb – čím ale poškodia krehký rast a trh práce – alebo prehliadnu vyššiu infláciu, čo však odkrojí značnú časť úspor. Vyššia inflácia potlačí na rast miezd a následne na rast mzdových nákladov firiem. Roztočenie inflačnej špirály je veľmi nebezpečné, pretože existuje tenká hranica medzi tým, kedy sa inflácia javí ako udržateľná a kedy sa už vymyká kontrole. Silnou brzdou inflácie by mohlo byť rýchlejšie tempo zvyšovania sadzieb, o čom však finančné trhy nechcú ani počuť. Tieto obavy sa už dnes premietajú do cien aktív – hlavne akcií. Globálne akciové indexy v posledných týždňoch poklesli o viac ako 5 % od svojich historických maxím.

ZAUJALO NÁS

Výsledky v Čechách prekvapili. Malo ísť o jasné víťazstvo Andreja Babiša a jeho strany ANO. Opak sa stal pravdou. Koaličná strana Spolu zložená z ODS,  KDU-ČSL a TOP09 predviedla záver ako Emil Zátopek v Helsinkách. V Prahe rozhodli a Babiš skončil na druhom mieste o desatiny percenta. Koaličná strana Spolu ukoristila víťazstvo s 27,79 %. Babišova strana ANO skončila v tesnom závese s 27,12 %. Piráti spolu so Starostami získali 15,62 %, na štvrtom mieste skončila Okamurova SPD. Mimo parlamentu ostali sociálni demokrati spolu s komunistami. Novým premiérom by sa mal stať líder Spolu – šéf ODS Fiala. Jedinou prekážkou môže byť pri súčasnom výsledku prezident Miloš Zeman, ktorý už v minulosti svojimi činmi prejavil podporu vládnucej strane ANO. Môže blokovať vymenovanie novej vlády a poveriť jej zostavením súčasného premiéra, aj keď je už vopred jasné, že nedostane dôveru. V takejto patovej situácii sa môže česká vláda nachádzať až do skončenia Zemanovho mandátu.

Zdroj: SME

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Ako sa zdá, budúci týždeň by mal začať pokojne. Z makroekonomických dát uvidíme len septembrovú infláciu z USA. Týždeň uzatvoria maloobchodné tržby zo Spojených štátov. Finančné trhy budú upierať svoju pozornosť na začínajúcu výsledkovú sezónu za 3Q, ktorá by mohla nakopnúť akcie do ďalšej rastovej vlny v prípade, že prekvapí pozitívne.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.