45. TÝŽDEŇ – Inflácie je zvýšená, klesnúť by mala v roku 2022

  1. Stimuly sa budú znižovať.
  2. Dáta z trhu práce sa zlepšujú.
  3. Výsledková sezóna je na konci.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

Fed ponechal základné úrokové sadzby bez zmeny v pásme 0 – 0,25 %. Centrálna banka začne od nového mesiaca znižovať tempo nákupov štátnych dlhopisov o 15 mld. mesačne. Takto by mal prebehnúť „tapering“ – znižovanie stimulov – až do polovice roku 2022, kedy by nákupy štátnych dlhopisov mali úplne zastať. Fed tak začal proces spomaľovania „tlačenia peňazí“. Ak to bude potrebné, toto tempo sa môže zrýchliť, ale aj spomaliť. Inflácia je síce zvýšená, no hlavnými faktormi sú prechodné problémy v dodávateľských reťazcoch. Po ich obnove by mala inflácia opäť klesnúť. Nerovnováha ponuky a dopytu súvisiaca s pandémiou a opätovným otvorením ekonomiky prispela k značnému zvýšeniu cien v niektorých sektoroch. „Odhadnúť, kedy sa globálny dodávateľský reťazec zotaví, je veľmi komplikované,“ povedal guvernér Fedu Jerome Powell na stredajšom zasadnutí. Centrálna banka deklarovala pripravenosť reagovať v prípade, že by inflácia ostávala dlhšiu dobu nad cieľom dvoch percent. Zvyšovanie sadzieb sa ešte nechystá, najskôr musí byť ukončený program nákupu štátnych dlhopisov. Prvé zvýšenie sa odhaduje koncom roka 2022, respektíve začiatkom roka 2023, v závislosti od vývoja ekonomiky a inflácie.

ZAUJALO NÁS

Nezamestnanosť v Spojených štátoch klesla v októbri na 4,6 %, pričom sa očakával výsledok 4,7 %. Pozitívom boli aj novovytvorené pracovné miesta, ktorých bolo v uplynulom mesiaci viac ako 531 tisíc, pričom sa odhadovalo 445 tisíc. Rast platov bol v súlade s predpokladmi na úrovni 0,4 %. Ide teda o dobré výsledky, ktoré podporujú výhľad centrálnej banky, že ekonomika sa ozdravuje a je čas na znižovanie stimulov. Podobný scenár môžeme čoskoro očakávať aj v Európe. Nezamestnanosť v eurozóne dosahuje aktuálne úrovne 7,4 % a klesá päť mesiacov v rade. Inflácia atakuje hladinu 4,1 %. ECB označuje hlavné sily inflácie za dočasné faktory. Znižovanie stimulov by sa malo začať v marci.

Miera nezamestnanosti v USA (pravá os) vs. Európska únia (ľavá os)


Zdroj: TradingEconomics

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Nový týždeň prinesie záver výsledkovej sezóny. Z indexu S&P 500 musí odreportovať výsledky za 3Q už iba 10 % spoločností. Uvidíme dáta októbrovej inflácie z USA a vo štvrtok budú zverejnené výhľady ECB o vývoji ekonomiky na najbližšie mesiace.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.