46. TÝŽDEŇ – Akciám sa darí, dôvod na ich prepad zatiaľ nie je

  1. Ekonomické prognózy pre Slovensko sa zhoršujú.
  2. Globálne akcie stúpli od začiatku roka o 20 %.
  3. Čaká nás týždeň bohatý na dáta.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

Európska komisia včera aktualizovala ekonomickú prognózu z jari a zlepšila výhľad rastu ekonomiky EÚ pre tento rok na 5 % (vs. jarných 4,3 %). Očakávania rastu pre rok 2022 boli iba mierne upravené na 4,3 % z predchádzajúceho odhadu 4,4 %. Pre Nemecko však v dôsledku narušených dodávateľských reťazcov značne zhoršila prognózu rastu na 2,7 % z 3,4 % na rok 2021. To isté platí aj pre Slovensko, kde komisia očakáva rast na úrovni 3,8 %, pričom na jar predpokladala 4,8-percentnú dynamiku zvyšovania. V roku 2022 by Slovenská republika mala rásť tempom 5,3 %. Nezamestnanosť by sa v budúcom roku mohla znížiť z 6,8 % na 6,4 %. Inflácia by však mala dosahovať 4,3 %. Očakáva sa však, že narušenie dodávateľského reťazca a oživenie infekcií COVID-19 v krátkodobom horizonte spomalia zotavenie, než sa rast od roku 2022 opäť zrýchli, a to aj vďaka verejným investíciám financovaným z Nástroja obnovy. Predpokladá sa, že inflácia v rokoch 2021 a 2022 prudko vzrastie v dôsledku kombinácie prekážok na strane ponuky a silného dopytu, ale následne by sa mala spomaliť.

Ekonomické projekcie rastu HDP (tmavá najlepšie – svetlá najhoršie)

Zdroj: Európska komisia

ZAUJALO NÁS

Firmy už tradične po skončení kvartálu reportujú svoje štvrťročné výsledky. Dáta sú pozorne sledované investormi, pretože ak firmy prekonali očakávania ziskovosti alebo predajov, je to dôvod na radosť. V takom prípade sa firmám darí a otvára sa priestor na budúci rast akcií. Výsledková sezóna v USA za tretí kvartál dopadla vo všeobecnosti dobre. Ziskovosť jednotlivých sektorov bola v priemere o 10 % lepšia ako sa pôvodne očakávalo. Výsledky už odreportovalo 456 firiem z 500, ktoré sú zahrnuté v indexe S&P 500. Najviac sa darilo finančnému, energetickému a zdravotníckemu sektoru. Výsledky ziskovosti prekonávali od 12 do 15 %. Globálne akciové trhy od začiatku roka stúpli zhruba o 20 %. Ak to aj očistíme o päťpercentnú infláciu, akcie zarobili investorom 15 %, čo je nad dlhodobým priemerom 6 – 8 %. Dynamika rastu je tak aj vďaka veľkej likvidite na trhu nadpriemerná. Na obzore zatiaľ nevidíme búrku, ktorá by mala zraziť akcie výrazne nadol.

PREHĽAD TRHOV

AkcieTicker1WMtDYtD5Y p.a.
Rozvinuté trhyMXWO0,751,0618,1912,36
Rozvíjajúce sa trhyMXEF-2,20-3,36-1,883,98

Globálne dlhopisyTicker1WMtDYtD5Y p.a.
Investičný stupeňLEGATRUU0,02-2,01-4,343,51
Korporátne dlhopisyLGCPTRUU0,31-1,50-2,415,14
Dlhopisy s vysokým výnosomLG30TRUU-0,02-1,631,126,80
Rozvíjajúce sa trhyJPEIESGE0,55-2,29-1,846,51

Alternatívne investícieTicker1WMtDYtD5Y p.a.
KomoditySPGSCITR-0,3112,1846,87-2,81
RealityDWGRST-0,160,1024,818,13
Hedžové fondyHFRXGL0,140,484,673,05

Trhy v kockeZáver1WMtDYtD5Y p.a.
S&P 5002 749,98-0,313,5425,4817,62
Výnosy 10-ročných U.S. dlhopisov0,777,5819,2969,14-6,99
EUR/USD1,09-1,05-3,08-6,940,17
Ropa WTI25,09-0,5917,9466,925,80
Zlato1 646,142,562,83-1,569,36
Bitcoin7 325,085,1236,36121,77207,28

* Výkonnosti sú uvedené v %.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Nový týždeň prinesie výsledky čínskej priemyselnej produkcie, ktorá ukáže, ako silno spomaľuje ekonomika červeného draka. V utorok budú zverejnené mesačné maloobchodné tržby z USA, ktoré sa očakávajú s rastom na úrovni 0,7 %. V stredu makroekonomické výsledky doplní európska inflácia s predpokladaným zvýšením na 4,1 %. V prípade, že čísla budú nad touto hladinou, signalizovalo by to rýchlejšie uťahovanie stimulov zo strany ECB.

Ekonomický kalendár

DeňKrajinaDopad na trhyUdalosťObdobieOdhadPredch. hodnota
UtorokUSA***Maloobchodné tržby USOct0,7%0,8%
PiatokUSA***miera nezamestnanostiOct4,1%4,1%

* Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2021) a jeho hodnotu pred rokom (február 2020) alebo pred mesiacom (január 2021).

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.