47. TÝŽDEŇ – Pozor na bubliny na realitných a finančných trhoch

  1. Inflačné tlaky silnejú.
  2. Ceny nemeckých výrobcov prudko rastú.
  3. Moriaky a nákupy.

Apetít realitných a akciových investorov v spojení s lacnou likviditou a nízkymi úrokovými sadzbami rastie a spotrebitelia neváhajú brať si nové dlhy za nízke úrokové sadzby. To sa však môže zmeniť. Rastúca inflácia vytvára čoraz väčší tlak na ECB, čo môže vyústiť do skoršieho zvyšovania sadzieb.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

ECB tento týždeň varovala pred narastajúcimi rizikami v súvislosti s trhom aktív, ktoré vyvoláva politika s nízkymi sadzbami a masívnymi stimulmi. Centrálna banka eurozóny vo svojej stredajšej správe o stabilite spomenula zraniteľnosť na trhoch s nehnuteľnosťami a na finančných trhoch a dodala, že „rastie podstupovanie rizika zo strany nebankových subjektov a zvyšuje sa štátny a podnikový dlh“. Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, uviedla, že riziká cenových korekcií v strednodobom horizonte sa výrazne zvýšili v dôsledku rastúcich odhadov nadhodnotenia cien nehnuteľností. „Najmä domácnosti s hypotékami s premenlivou sadzbou alebo kratšími obdobiami fixácie na hypotékach sú vystavené neočakávanému zvýšeniu úrokových sadzieb, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť ich schopnosť splácať dlh,“ uvádza sa v správe. Centrálna banka v septembri oznámila, že bude nakupovať menej dlhopisov v dôsledku rastúcich spotrebiteľských cien. Tým sa začal proces pomalého rušenia obrovského balíka stimulov z obdobia pandémie. Inflácia v októbri dosiahla 13-ročné maximum, a to 4,1 %, keď menový blok bojoval s rastúcimi nákladmi na energie. ECB zastáva názor, že vyššia inflácia je dočasná a v priebehu roka 2022 bude slabnúť. Niektorí účastníci trhu sa domnievajú, že ECB podceňuje inflačné tlaky, a preto bude pravdepodobne musieť oznámiť zvýšenie sadzieb na konci roka 2022.

ZAUJALO NÁS

Index cien výrobcov sleduje zmeny v cenovej hladine na úrovni producentov. Nejde o sledovanie spotrebného koša, ale naopak, o sledovanie cien vstupov najmä priemyselného odvetvia. Index cien výrobcov sa medziročne zvýšil o 18,4 % čo odráža najmä cenu vstupných komponentov, materiálov, komodít a energií a v neposlednom rade aj cenu práce. Výrobcovia tento rast cien musia kompenzovať presunom na konečnú cenu výrobkov. Index cien výrobcov v Nemecku zaznamenal najvyššiu medziročnú zmenu za posledných 50 rokov.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Budúci týždeň je na makroekonomické dáta pomerne chudobný. Vo štvrtok majú v USA sviatok – Deň vďakyvzdania, čo sa už tradične oslavuje v kruhu rodiny s pečeným moriakom na stole. V piatok je Black Friday – tradične najsilnejší deň v roku pre predajcov, kedy spotrebiteľov zahrnú masívnymi zľavami. Po minulé roky bol tento deň spojený s tlačenicami a bitkami v obchodných centrách o zľavnený tovar. V súčasnosti to môžu obmedziť covidové opatrenia. Po víkende bude Cyber Monday s obrovskými zľavami v internetových obchodoch po celých Spojených štátoch.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.