49. týždeň – Akcie vystrašil omikron aj inflácia

  1. Inflácia naďalej láme rekordy.
  2. Centrálna banka zníži stimuly.
  3. Finančné trhy čakajú na ďalšie správy.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

Prvý odhad novembrovej inflácie z eurozóny ukazuje, že rast spotrebiteľských cien sa zrýchlil na 4,9 %. Analytici očakávali zvýšenie na úrovni „len“ 4,5 %, pričom októbrové dáta dosahovali 4,1 %. Ide o najvyššiu mieru inflácie od júla 1991, ktorá je vysoko nad cieľom Európskej centrálnej banky 2,0 %. Inflácia ťahali najmä náklady na energie, ktoré medziročne vzrástli o 27,4 % vs. 23,7 % v októbri. Rast cien v sektore služieb bol na úrovni 2,7 % vs. októbrových 2,1 %. Ceny priemyselných tovarov rástli tempom 2,4 % vs. 2,0 % v októbri. Zvýšený rast zaznamenali aj potraviny, alkohol a tabakové výrobky. Zrýchlenie inflácie bolo najvýraznejšie v najväčších európskych ekonomikách. Ceny v Nemecku rástli 6-percentným tempom. Španielsko dosiahlo 5,4 %, Taliansko 4,0 % a Francúzsko 3,4 %. Ide o najvyššie tempo inflácie v eurozóne od jej vzniku. Nedávno objavený variant koronavírusu omikron vyvolal neistotu o globálny ekonomický rast a v dôsledku toho sa centrálne banky na celom svete pravdepodobne zdržia ohlásenia akéhokoľvek znižovania stimulov a zvyšovania úrokových sadzieb. Ak by tento variant začal ovplyvňovať krehký ekonomický rast, ceny, napríklad ropy, budú zrejme klesať, čím by sa miera inflácie na celom svete znížila. Paradoxne tak omikron môže centrálnej banke pomôcť s pribrzdením inflácie na úkor spomalenia ekonomického rastu.

ZAUJALO NÁS

Cez týždeň podávala Janet Yellen ako ministerka financií svedectvo pred kongresom o vývoji americkej ekonomiky. Sekundoval jej pri tom aj guvernér Fedu Jerome Powell. Trh pôvodne očakával, že s novým príchodom variantu omikron bude centrálna banka komunikovať odloženie znižovania stimulov, aby podporila ekonomický rast. To sa však nestalo. Guvernér zdôraznil, že stimuly sa budú znižovať a je otázne, či by sa nemali znižovať rýchlejšie. Taktiež potvrdil, že je vhodné nepoužívať výraz „dočasná inflácia“, čím prakticky priznal, že jej prejavy sú širšie a možno aj trvalejšie. Doteraz bolo prioritou centrálnej banky podporovať ekonomický rast a zamestnanosť cez svoje stimuly aj za cenu vyššej inflácie. Dnes sa priority menia. Na prvé miesto sa dostáva boj s infláciou aj za cenu toho, že by sa mal dočasne poškodiť trh práce alebo ekonomický rast. Bez ohľadu na omikron. To zaskočilo trhy a začiatkom decembra sa ponorili do červených čísel.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Nový týždeň prinesie málo dôležitých makroekonomických výsledkov. V piatok uvidíme výsledky inflácie zo Spojených štátov, kde sa očakáva rast o 0,5 % vs. 0,6 % minulý mesiac. Trh bude úpenlivo čakať na nové správy o omikrone a schopnosti vakcín reagovať na novú výzvu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.