51. týždeň – Centrálna banka šliape na inflačnú brzdu

  1. FED deklaroval až tri možné zvýšenia sadzieb v budúcom roku.
  2. ECB znižuje stimuly menej agresívne.
  3. Sviatočný týždeň vyprázdnil ekonomický kalendár.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

Na stredajšom zasadnutí americkej centrálnej banky sa rozhodovalo o nastavení menovej politiky. Ešte v novembri deklarovala, že začne s tzv. taperingom – znižovaním nákupu štátnych dlhopisov. Pôvodne sa ale plánovalo s poklesom nákupov o 15 mld. mesačne a tapering mal byť ukončený v polovici roka 2022. Posledné dáta inflácie, ktorá v USA dosahuje 6,8 % a je najvyššia za 40 rokov, prinútili centrálnu banku k zmene rétoriky. Rozhodnutie začať s taperingom prišlo, avšak v dvojnásobnom objeme, kedy sa znížia mesačné nákupy aktív až o 30 mld. USD. To znamená, že tapering skončí už koncom marca. Môžeme tak povedať, že centrálna banka stopne tlačenie peňazí koncom prvého kvartálu 2022. Druhá prekvapivá vec je plánovaný počet zvýšení úrokových sadzieb. Pôvodne sa hovorilo o jednom zvýšení v roku 2022, a to až v závere roka, ak to ekonomická situácia dovolí. Aktuálne však centrálna banka deklarovala až tri možné zvýšenia sadzieb v budúcom roku, ktoré by mali nasledovať po marcovom skončení stimulov. Ide o pomerne výrazné šliapnutie na „inflačnú brzdu“, ktoré povedie k zdraženiu peňazí. Pôžičky, hypotéky, spotrebné úvery alebo financovanie cez dlhopisy sa v Spojených štátoch v roku 2022 stanú drahšími. Je to otvorený boj s infláciou aj za cenu dočasného poškodenia trhu práce či ekonomického rastu. Priority centrálnej banky sa zmenili a číslom jedna je dostať infláciu pod kontrolu.

ZAUJALO NÁS

ECB na štvrtkovom zasadnutí potvrdila, že v marci 2022 skončí s pandemickým programom nákupu aktív, ktorý bol veľmi flexibilným nástrojom aj do objemu, aj do dĺžky nakupovaných aktív. Po dvoch rokoch od jeho zavedenia skončí s týmto stimulačným programom. Na druhej strane, tlačenie peňazí bude pokračovať. ECB chce mierne kompenzovať ukončenie pandemického programu navýšením klasického nákupu štátnych dlhopisov. Ten bol do súčasnej doby skôr druhotným nástrojom podpory v objeme 20 mld. € mesačne. Po novom by mal v prvom kvartáli narásť na 40 mld., v druhom klesnúť na 30 mld. a v treťom na 20 mld. €. Plánom ECB je udržiavať tento objem nákupu štátnych dlhopisov až do doby tesne pred zvýšením základných úrokových sadzieb. Z toho cítiť jasný úmysel centrálnej banky znižovať stimuly a normalizovať monetárnu politiku. ECB nie je ešte infláciou zatlačená do kúta, tá dosahuje nateraz 4,9 %. Pravdepodobne aj to je dôvod, prečo ECB znižuje stimuly menej agresívne oproti Fedu.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Nový týždeň prinesie len málo ekonomických dát. Kalendár je až do Silvestra pomerne prázdny. Investori sa sústredia na vývoj variantu omikron a tak trochu tajne dúfajú v Santa Rally. V posledných obchodných dňoch roka, z času na čas, dochádza k rastu akciových titulov a táto sezónna udalosť je medzi investormi nazývaná ako Santa Rally. Ak by sa zopakovala aj tento rok, investorom by to pripísalo pár percent k tohtoročnému, už aj tak výbornému, zhodnoteniu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.