9. TÝŽDEŇ – Akciové trhy v červených číslach

  1. Akcie poklesli, je čas nakupovať?
  2. Investori lovia výnosy v rizikovejších vodách.
  3. Nový týždeň prinesie výsledky z amerického trhu práce.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

Po silnom začiatku roka, kedy sa výkonnosť akciových indexov blížila už k dvojciferným číslam prišla stopka v podobe silnejšej korekcie. Americké akcie si v poslednom týždni prešli krvavým kúpeľom, ktorý zavinil prudký rast výnosov na dlhopisoch. Index S&P zaznamenal v stredu najhorší deň od konca januára, keď sa prepadol takmer o 2,5 %. Najhlbší prepad za ostatné štyri mesiace zaznamenali technologické akcie. Ich súhrnný index Nasdaq Composite poklesol v priebehu aktuálneho týždňa o 5,3 % na hranicu 13 tis. bodov. Trhy tak odignorovali solídne makroekonomické dáta z trhu práce ako aj výsledky objednávok tovarov dlhodobej spotreby. Optimistické očakávania oživenia ekonomiky sú už zakomponované v trhových cenách, pričom na horizonte sa zatiaľ nerysuje nič, čo by investorov nadchlo k novým nákupom. Tak, ako stromy na jeseň musia zhodiť svoje listy, aj trh musí z času na čas korigovať, aby sa vytvorili príležitosti pre nový rast. Súčasnú korekciu možno vnímať aj ako „zľavu“ pre investorov na lacnejšie nákupy.

ZAUJALO NÁS

Od začiatku pandémie chválime centrálne banky za ich rýchlu reakciu v boji s ekonomickými škodami. Program „tlačenia peňazí“ nie je nástroj, ktorý sa má používať v dobrých časoch. Je dočasným liekom, ktorý zmierňuje negatívne ekonomické dôsledky a rozsah škôd. Centrálne banky v dnešnom svete pôsobia ako „tlmič“. Svojimi nástrojmi tlmia dopady krízy a brzdia prílišné prehrievanie ekonomiky. Napriek tomu má politika centrálnych bánk aj nesporné negatíva. Nákupy štátnych dlhopisov centrálnou bankou, cez ktoré sa dostávajú nové peniaze do ekonomiky, spôsobujú deformáciu výnosov zo všetkých dlhopisov. Inak povedané, pre politiku centrálnej banky sú výnosy z dlhopisov stlačené k nule. Pre dlžníka je to výhodné, lebo za dlh platí málo. Naopak, pre investora nevýhodné, pretože dostáva malý výnos. Pre porovnanie, Slovensko si na 10-ročných dlhopisoch požičiava s nulovým úrokom. USA si na rovnakých dlhopisoch požičiava s úrokom 1,4 %. Grécko dokonca platí menej ako percento. A len málokto povie, že Grécko je z pohľadu rizika lepším dlžníkom ako USA. Napriek tomu si požičiava lacnejšie. Toto úmyselné deformovanie trhu s cieľom „uľaviť“ dlžníkom však nesie ďalšiu implikáciu. Investori musia loviť výnosy v rizikovejších vodách. Politika centrálnej banky ich núti znižovať podiel nevýnosných dlhopisov a, naopak, zvyšovať podiel akcií alebo alternatívnych investícií.

PREHĽAD TRHOV

AkcieTicker1WMtDYtD5Y p.a.
Rozvinuté trhyMXWO-2,832,451,528,99
Rozvíjajúce sa trhyMXEF-6,350,733,905,18

Globálne dlhopisyTicker1WMtDYtD5Y p.a.
Investičný stupeňLEGATRUU-0,66-1,72-2,633,87
Korporátne dlhopisyLGCPTRUU-0,50-1,39-2,365,15
Dlhopisy s vysokým výnosomLG30TRUU-0,650,14-0,076,55
Rozvíjajúce sa trhyJPEIESGE-1,78-2,93-4,076,02

Alternatívne investícieTicker1WMtDYtD5Y p.a.
KomoditySPGSCITR1,4710,5816,51-7,21
RealityDWGRST-0,163,743,414,14
Hedžové fondyHFRXGL-0,472,042,062,53

Trhy v kockeZáver1WMtDYtD5Y p.a.
S&P 5002 749,98-2,452,612,1212,87
Výnosy 10-ročných U.S. dlhopisov0,775,1331,8552,19-8,93
EUR/USD1,09-0,36-0,50-1,811,25
Ropa WTI25,093,8117,8227,070,19
Zlato1 646,14-2,81-6,15-8,467,78
Bitcoin7 325,08-17,9031,8458,01187,14

* Výkonnosti sú uvedené v %.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Nový týždeň prinesie viacero zaujímavých výsledkov. Prvým sú dáta PMI z Číny, ktoré naznačia vývoj čínskej ekonomiky. V stredu zverejnia dáta o inflácii z Eurozóny kde sa očakáva výsledok na úrovni jedného percenta. V piatok budú známe údaje z amerického trhu práce. Očakáva sa 148 tis. vytvorených nových pracovných miest. Predpokladaná miera nezamestnanosti by mala byť na úrovni 6,4 %.

Ekonomický kalendár

DeňKrajinaDopad na trhyUdalosťObdobieOdhadPredch. hodnota
UtorokEU**Inflácia (prvý odhad)Február1,0%0,9%
PiatokUSA***Miera nezamestnanostiFebruár6,3%6,3%
PiatokUSA***Počet novovytvorených prac.miestFebruár165K49K

* Tabuľka najdôležitejších ekonomických udalostí týždňa obsahuje odhad vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období (napr.: február 2020) a jeho hodnotu pred rokom (február 2019) alebo pred mesiacom (január 2020).

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.