Across Bond+ narástol o vyše dve percentá

Investori Across Bond+ po mesiaci opäť pookriali pri pohľade na 2,14-percentné zhodnotenie fondu.

Dlhopisovému riešeniu uplynulých 31 dní opäť ,,sadlo“ a svoj tohtoročný výsledok zvýšilo na 4,85 %. Na takýto nárast výnosu zatiaľ konkurencia nenašla recept, keď v priemere za mesiac zhodnocovala o 0,5 % a od začiatku roka o 2,5 %. Motorom výkonnosti boli investície do dlhopisov z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, zabrali tiež balkánske emisie. Trh stále verí dlhopisom z regiónu strednej a východnej Európy, a to i napriek snahám o zrušenie podpory finančného trhu zo strany ECB. Rozkolísaná výkonnosť zo začiatku roka bola v apríli a v máji vykompenzovaná a fondu sa podarilo udržať svoju vedúcu pozíciu medzi fondami investujúcimi do dlhových nástrojov v CEE regióne.

Viacerí ťahúni  

Produkty Across Intelligent Portfolio obstáli v máji na rozkolísanom trhu so cťou. Vďaka svojej diverzifikácii prevažne ukončili mesiac na rovnakých úrovniach, kde v apríli zatvorili. V tomto roku sa najviac darilo portfóliu zloženom výhradne z akciových zložiek Across Intelligent Portfolio 100+ s výnosom viac ako 7 %. Medzi tohtoročných ťahúňov patrili rizikovejšie časti portfólia investujúce do rozvíjajúcich sa trhov, malých spoločností z Európy a USA a tiež pacifické akcie, ktorých zhodnotenie predstavuje od 11 do 17 %. Práve tieto časti portfólia si v máji vybrali svoj oddychový čas, čo bola príležitosť pre zvyšné časti portfólia, aby ich svojou výkonnosťou vyrovnávali. Across Intelligent Portfolio 75+ a 50+ v tomto roku zhodnotili o 5,6 % a 4,2 %. Dlhopisová zložka balansovala rozkolísané akciové časti portfólia a uchovala ich hodnotu na zhodnocovanie v ďalších mesiacoch. Produkt na dlhodobé odkladanie úspor – Across Investičné Sporenie+ – priniesol medzimesačne 0,34 %, od začiatku roka narástlo zhodnotenie úspor o 3,14 %.

Dlhopisy v čiernych číslach

Produkty v ponuke Across Crème de la Crème majú za sebou náročný mesiac, keď najvyrovnanejšie výnosy zaznamenali dlhopisové riešenia. Až na jeden produkt všetky skončili v čiernych číslach. Medzi nimi vyniká SPDR Barclays Euro High Yield Bond s medzimesačným zhodnotením takmer 0,5 %, v tomto roku už priniesol 2,8 %. Sťažovať si nemôžu ani investori v alternatívnych indexových fondoch, keď iShares Global Infrastructure sa zhodnotili takmer o percento. Nedarilo sa fondom zameraným na zlato.

Z akciových zložiek konečne zasvietilo slnko na japonské akcie so zhodnotením 1,8 %. Tohtoročným lídrom akcií sú však stále akcie rozvíjajúcich sa krajín v indexovom fonde Amundi MSCI Emerging Markets, ktoré zarobili k máju 17,3 %.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+, Crème de la Crème a Across Intelligent Portfolio.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.