Across Bond+ opäť najvýkonnejší na svete

Inteligentné portfóliá Acrossu priniesli v roku 2017 dvojciferné zhodnotenie.

Decembrové výsledky inteligentných portfólií majú svojich víťazov. Stali sa nimi akciové trhy, ktorým najvýznamnejšie pomohla schválená daňová agenda amerického prezidenta D.Trumpa, zvýšenie úrokových sadzieb v USA, postupné obmedzovanie kvantitatívneho uvoľňovania centrálnymi bankami a pozitívny výhľad ECB na výkonnosť európskej ekonomiky. Na druhej strane takýto vývoj vo finančnom prostredí robí vrásky na čele investorom s dlhovými nástrojmi, ktorým nastávajú krušné časy.

 Inteligentné portfólio AIP 100+ (čisto akciové riešenie) zhodnotilo medzimesačne o 1,46 %, za rok 2017 dovedna o 14,22 %. AIP 50+ (riešenie s polovičným podielom akcií a dlhopisov) posilnilo za december o 0,81 %, celkom ročne o 8,28 % a AIP 75+ prinieslo 1,13 %, celkom 11,22 %. Výsledky inteligentných riešení zaznamenali najvyššie hodnoty za celú históriu svojho fungovania. Zo zložiek jednotlivých portfólií stojí za zmienku najmä výkonnosť decembrového lídra iShares Core MSCI Pacific ex. Japan s 2,46 %. Celkovo však rok 2017 patril rozvíjajúcim sa trhom, ktoré v inteligentných portfóliách Acrossu pokrýva indexový fond Amundi MSCI Emerging Markets  s eurovou výkonnosťou nad 20 %.

Across Bond+ potvrdil dominanciu

Centrálne banky pripravujú dlhopisovým hráčom čoraz náročnejšie podmienky, ktoré súvisia najmä s opätovným sprísňovaním menových politík. Čoraz menej prostriedkov sa dostáva na trh, keďže banky zmenšujú objem svojich priamych nákupov. Hráči na trhu s dlhom kumulujú hotovosť, čo im umožní dostať svoje plánované investície na výhodnejšie podmienky. Čoraz viac sa do popredia dostávajú dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou a kratšou duráciou. Vzhľadom na to, že zhodnotenie štátnych dlhopisov dosahuje častokrát až záporné zhodnotenie, viac investičných príležitosti možno nájsť v korporátnom sektore, pričom emitenti z rozvíjajúcich sa krajín stále musia ponúkať výnosy vrátane vyšších rizikových prirážok.

Dlhopisový fond Across Bond+ aj v decembri dosiahol pozitívne zhodnotenie a v roku 2017 priniesol investorom výnos 9,15 %. Najlepším konkurentom ušiel o viac ako 4,2 %, priemerne až o 7,4 %. Manažmentu fondu sa počas roka podarilo využiť potenciál Ukrajiny a spoločností zo Zakaukazska, do portfólia pribudli bankové inštitúcie z krajín bývalého Sovietskeho zväzu a vo fonde sa tiež úspešne podarilo reštrukturalizovať dlhové nástroje emitentov z balkánskeho regiónu. Od vzniku v roku 2015 fond dosiahol priemerné zhodnotenie 6,09 %, čo je druhé najvyššie zhodnotenie zo všetkých fondov zameraných na dlhopisy štátov strednej a východnej Európy.

Výkonnosť kryptomien zatiaľ nepozná hranice

Už začína byť pravidlom, že stratégiám Across Opportunities vládnu kryptomeny. Indexové riešenia kopírujúce Bitcoin a Ethereum v decembri zhodnotili o 46 %, respektíve o 75,5 %. Bitcoin Tracker rástol za rok 2017 o 1 221 %!, čo sú pre tradičné aktíva nepredstaviteľné úrovne. Bitcoin i Ethereum stále skrývajú ohromný potenciál, ktorý však budú v najbližšom období krotiť regulátori a iné finančné orgány, daňové nevynímajúc. Z ostatných stratégií spomeňme spoločnosť „veštca z Omahy“ W. Buffetta, Berkshire Hathaway, ktorá si za december pripísala 2,7 % a za celý rok 2017 úctyhodných 21,62 %.

Zaistené produkty Acrossu triafajú do čierneho

Na mieru ušité riešenie Across Protected CZK+ zamerané na vývoj menového páru euro voči českej korune prináša svoje ovocie. Česká mena sa pohybuje v pokojných vodách hlboko pod úrovňou 27 eur za korunu, čo vlastníkom investičného certifikátu zaručuje výnos 8 % ročne. Ostatný kupón bol vyplatený v decembri.

Vývoj na trhu s ropou hrá do karát aj zaistenému produktu Acrossu Protected Crude Oil+. Americká ropa WTI sa vďaka dodržiavaniu dohôd medzi kartelom OPEC a Ruskom pohybuje nad 60 dolármi za barel. Investorom sa ponúka pomerne veľká istota, že v marci 2018 bude opäť splnená podmienka na výplatu 8-percentného kupónu, ako tomu bolo v marci roku 2017.

Afrika lídrom indexových fondov

Opätovným lídrom ponuky fondov Across Crème de la Crème zostáva db x-trackers MSCI Africa TOP 50 Index (USD) s medzimesačným zhodnotením 6,38 %. Ročným zhodnotením 25,51 % sa dostal do najlepšej trojky indexových fondov za rok 2017. Suverénnym víťazom sa stal fond Global X Robotics & Artificial Intelligence, ktorý rástol o 58,07 %. Strieborná pozícia so zhodnotením 36,2 % patrí nováčikovi v ponuke iShares MSCI Frontier 100 združujúceho rozvíjajúce sa ekonomiky, ktoré zatiaľ nepatria medzi veľkých ekonomických hráčov. Už tretí mesiac v poradí platí, že v defenzíve sú indexové fondy dlhopisových riešení. Dobrou správou na finančných trhoch však je, že k výkonnosti amerických akcií sa v decembri pridali aj európske akciové fondy.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+, Across Opportunities, Crème de la Crème, Across Intelligent Portfolio, Across Protected Crude Oil+ a Across Protected CZK+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.