Across Wealth Management má za sebou ďalší úspešný rok

Across Wealth Management, o.c.p., a.s. (AWM), člen skupiny Across Private Investments, ktorý je licencovaným obchodníkom s cennými papiermi, má za sebou ďalší úspešný rok. Hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením dosiahol v uplynulom roku 105 tis. EUR. Najväčšiu zásluhu na medziročnom zvýšení hospodárskeho výsledku mal nárast čistých výnosov z poplatkov a provízií o  19 %. Počet aktívnych klientov dosiahol takmer 600 (nárast o viac než 80 klientov). Hrubý predaj spoločnosti už tretí rok po sebe zaznamenal  25 mil. eur.

Legislatívne zmeny v oblasti daní, zdravotných odvodov a cenných papierov priniesli v roku 2016 nové možnosti v oblasti vývoja investičných produktov. To bol jeden z dôležitých faktorov, ktorý nás motivoval k uvedeniu produktov oslobodených od daní a zdravotných odvodov fyzických osôb. Ako prvý obchodník s cennými papiermi sme začali vydávať aj investičné certifikáty, ktoré boli donedávna doménou bánk.

Tri riešenia na báze ETF

Už v roku 2015 sme sa strategicky zamerali na indexové fondy (ETF), ktoré sú podkladovými aktívami viacerých našich investičných riešení. Vychádzame zo skúsenosti, že kapitálové trhy preukázateľne generujú pozoruhodné výnosy a indexové fondy (ETF) ich dlhodobo najlepšie replikujú. Výnosmi prekonávajú až 85 % aktívne riadených podielových fondov. Majú nízke náklady na správu, vysokú likviditu a výnos oslobodený od dane z príjmu fyzických osôb a zdravotných odvodov za predpokladu, že sú v držbe klienta viac ako jeden rok. Na báze indexových fondov sú postavené naše tri produktové riešenia – Crème de la Crème,  Across IntelligentPortfolio+ a Across Investičné Sporenie+.

Počas roka 2016 sme identifikovali viacero zaujímavých investičných príležitostí. Z nich sme pre klientov vybrali dve silné témy – zaistený investičný certifikát Across Protected Crude Oil+, zameraný na rast ceny ropy po tom, ako sa prepadla pod úroveň 30 USD za barel. Druhou témou bol zaistený investičný certifikát Across Protected CZK+. Zameraný je na posilnenie kurzu českej koruny voči euru.

V oblasti investičných nástrojov s pevným výnosom sme aranžovali a úspešne umiestnili dve emisie korporátnych dlhopisov – dlhopis Across Finance 6 v objeme 2 mil. eur a dlhopis Across Funding 1 v objeme 10 mil. eur. Emisia dlhopisov Across Funding 1 bola prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave. Pre majiteľov týchto dlhopisov (fyzické osoby) to znamená, že ak predajú dlhopis po roku od jeho nákupu, bude ich výnos oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb a zdravotných odvodov.

Lepšia alternatíva sporenia na dôchodok

V roku 2016 sme vstúpili do segmentu dôchodkového sporenia prostredníctvom špeciálneho produktu, ktorý sme vytvorili na mieru spoločnosti Continental vo Zvolene (súčasť nadnárodného koncernu Continental). Takéto sporenie je efektívnejšou alternatívou k dôchodkovému sporeniu v treťom pilieri, čo dokazujú jeho výsledky nielen v roku 2016, ale aj z dlhodobého hľadiska.

V roku 2017 je cieľom Across Wealth Management nadviazať na hospodárske výsledky z predchádzajúcich období, čo znamená zvýšiť výnosy a hodnotu majetku pod správou. Pre klientov chceme aj naďalej vytvárať investičné riešenia, ktoré zvyšujú hodnotu ich majetku. Našou produktovou ponukou a službami máme ambíciu byť atraktívnejšou alternatívou bánk, ktoré ponúkajú služby privátneho bankovníctva.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Across - privátne investovanie

Dohodnite si osobné stretnutie s investičným konzultantom. 

Dohodnúť stretnutie