Aj od silnej konkurencie sa dá odlíšiť

Je to zvláštne, keď si človek povie, že ho môže po 25 rokoch praxe vo finančníctve ešte niečo prekvapiť, samozrejme v pozitívnom zmysle. Teraz to už viem, áno je to možné, hoci som si do stretnutia s Across Private Investments (Across) myslela, že to už asi nezažijem. Samozrejme, bez nás samých to nejde a všetko je to o našej vôli a chuti pracovať na sebe, spájať sa s ľuďmi, ktorí sú nám po odbornej a ľudskej stránke blízki. Tento pocit potom môžeme odovzdávať ďalej, či už v súkromí alebo v práci tým, ktorí to pocítia v podobe starostlivosti, odbornosti a kvality našej práce. Takto by to určite malo byť, ak chceme byť úspešní a odlišovať sa od priemernosti.

Jedinečnosť

V Acrosse som začala pracovať len nedávno, pôsobím na východnom Slovensku, priamo v Košiciach. „Finančné ihrisko“ je tu rovnako veľké ako napríklad v Bratislave. Ak sa bavíme o finančnom trhu, hráči pribúdajú, otázkou je však kvalita hry, hráčov a trénerov, ktorí dokážu doviesť zápas do víťazného konca. A v tom je pridaná hodnota – odlíšiť sa, hrať tímovo a zameriavať sa na cieľ – na našich existujúcich a budúcich spokojných klientov. Možno si kladiete otázku, či sa dá ešte odlíšiť, ak ste na trhu spolu s gigantami napríklad v podobe najväčších bánk? Áno, dá sa, ak ponúknete niečo iné, čo bude nielen pre nás, ale v prvom rade pre našich klientov jedinečné, niečo, čo od konkurencie nedostanú.

Dá sa ešte odlíšiť, ak ste na trhu spolu s gigantami napríklad v podobe najväčších bánk?

Profesionalita

Zažila som, keď mi klient v bývalej práci hovoril, ako mu odporučil investíciu jeho vtedajší bankár v istej finančnej inštitúcii. „Pán klient, pozrite sa, všetci nakupujú toto, asi to bude dobré, tak to nakúpme aj my.“ Nech to znie akokoľvek neprofesionálne, nemala som dôvod klientovi neveriť, nakoľko sme spolupracovali viac ako 10 rokov. Nebola v tom odbornosť, žiaden záujem o potreby svojho klienta, riziko, výnos, likvidita – o ničom ani zmienka. Preto klient z danej finančnej inštitúcie odišiel.

Inovatívnosť a transparentnosť

Across je v každom prípade korektný, transparentný, inovatívny partner so zanietenými ľuďmi, ktorí tvoria pridanú hodnotu pre klientov. Či už sa bavíme o odborne zdatných analytikoch, ktorí sú ochotní a pripravení urobiť audit celkového portfólia klienta alebo nájsť a zanalyzovať investície, o ktoré máte Vy, naši klienti, záujem. Investičné portfólio, ak to môžem porovnať s predchádzajúcim zamestnaním v jednej z najväčších bánk na Slovensku, je v Acrosse transparentné, prehľadné a čitateľné. Takto by to malo vyzerať. Samozrejme, teším sa aj na mobilnú aplikáciu, ktorá vo viacerých ohľadoch uľahčí prácu nám a samozrejme Vám, našim klientom, a vytvorí zážitok, ktorý si spoločne užijeme.

Profesionálny prístup Acrossu sa budem snažiť šíriť na východnom Slovensku, kde zatiaľ taký veľký podiel na trhu nemáme. Urobím maximum aj s podporou, ktorú zo strany celého tímu dostávam, aby existujúci aj noví klienti boli s našimi službami spokojní, sami vyhľadávali spoluprácu s nami, dávali nám referencie a najmä  – zhodnocovali s nami svoj majetok dlhodobo. Pretože sme to my… Across.

Prajem Vám nádherné leto, veľa slnečných dní, oddychu a zážitky, na ktoré budete radi spomínať.

DOHODNÚŤ SI STRETNUTIE

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.