Aj v letných horúčavách produkty Across posilnili

Letné mesiace sa považujú z obchodného pohľadu za najpasívnejšiu časť roka. Menej obchodov však pre portfóliá prináša príležitosť na dobré nákupy a na ich doladenie. Across Bond+ zužitkoval júl na vstup do nových pozícií a na konsolidáciu pomerov v portfóliu. Popri pozitívnom načasovaní to umožnil aj prílev nového kapitálu od investorov, ktorí ocenili pozitívnu výkonnosť počas uplynulého 1,5 roka. Vývoj vo fonde ani v júli investorov nesklamal. Portfólio posilnilo až o takmer 1,7 % a za sedem mesiacov roka si pripísalo zhodnotenie 7,62 %. V porovnaní s konkurenciou investujúcou do dlhopisov emitentov zo strednej a východnej Európy si Across Bond+ stále udržiava veľmi solídny náskok.

Inteligentné portfóliá profitovali z oživenia akcií

Ak si produkty Across Intelligent Portfolio+ (AIP+) vybrali v júni oddychovú prestávku, júl im vyšiel podľa očakávaní. Popri vyhlásení centrálnych bánk USA, eurozóny i Veľkej Británie tomu napomohli aj mimoriadne pozitívne dáta z výsledkovej sezóny firiem, ktoré zväčša prekonali očakávania analytikov. Dôkazom je zhodnotenie akciovej zložky AIP+, ktorá bola ťahúňom výkonnosti. Čisto akciové AIP 100+ posilnilo o 0,71 %, k čomu najviac prispeli indexové fondy investujúce do rozvíjajúcich sa trhov a investície do globálnych akciových indexov. Svoju úlohu zohralo aj prudké oslabovanie dolára voči ostatným menám. Inteligentné portfóliá s vyšším podielom dlhopisovej zložky zhodnocovali solídnym tempom. Portfólio indexových fondov s 25-percentným podielom dlhopisov medzimesačne rástlo o 0,62 % a portfólio s 50-percentným podielom dlhopisov posilnilo o 0,52 %. Na dobrom výsledku sa výrazne podieľali indexové fondy kopírujúce vývoj dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov a rizikovejších emitentov.

Komodity víťazom

Indexové fondy v ponuke Across Crème de la Crème sa niesli najmä v znamení oživenia komodít, pričom sa nenechali zahanbiť ani zlato a energie. Globálny komoditný index UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity Index EUR narástol v júli o 2,98 % a na zlato zameraný UBS ETF Gold hedged EUR o 1,64 %. V prípade prvého indexu je tento výsledok len zmiernením strát v dôsledku  prudkého prepadu ropy v tomto roku. Zlatu sa aj napriek nepriaznivým predpovediam zo strany analytikov darí. Tento rok si index pripísal viac ako 7,8 %. Z ostatných produktov v ponuke Crème de la Crème, popri už spomínaných indexoch rozvíjajúcich sa trhov, stojí za povšimnutie iShares Global Infrastructure, ktorý posilnil v júli o 1,98 % a od začiatku tohto roka už o viac ako 9 %. Stále čerpá z predvolebnej rétoriky a prvých krokov Trumpovej administratívy – priaznivo naklonenej investovaniu do sietí a systémového fungovania Spojených štátov.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+, Crème de la Crème a Across Intelligent Portfolio.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.