Akciám sa darí, riešenia Acrossu s dvojciferným zhodnotením

Výhľad rastu ekonomiky na ďalšie mesiace vyvoláva vlny optimizmu. Podporuje ho pokračujúca vakcinácia, ktorá sa po vyspelých štátoch dostala aj do rozvojového sveta. V máji sa pozornosť upriamila na Indiu, kde v rámci pandémie zaznamenali extrémny nárast pozitívnych prípadov a úmrtnosti, čo spôsobilo pokles ekonomiky v celom východoázijskom regióne. Vo všeobecnosti však platí, že ekonomiky sa otvárajú. V kombinácii s ohromnou fiškálnou podporou, predovšetkým v USA a Veľkej Británii, to prispieva k obnoveniu podnikateľskej aktivity. Príjmy amerických firiem rástli nad očakávanie, spoločnosti reportovali medziročný rast o 47 %, pričom odhady sa pohybovali na polovičných úrovniach.

Na oblohe sa však objavil mráčik v podobe inflácie, ktorá, ak sa nepodchytí včas, hrozí nepredvídateľnou búrkou. V apríli dosiahla americká inflácia medziročne 4,2 %. Možno namietať, že vzhľadom na minulý rok a pandemické zníženie cien to nie je prekvapením, medzimesačný rast inflácie o 0,8 % je však výrazne nad  očakávaniami.

Centrálne banky preto začali reagovať. Zatiaľ len slovne, ale nevylúčili ani prehodnotenie svojich expanzívnych politík. Úroková krivka však rastie, čo nie dobrá správa pre dlhopisových investorov. Začína sa bitka o peniaze, ktoré skôr či neskôr budú z bondového trhu unikať. Víťazom by sa mali stať akcie a alternatívne investície, predovšetkým komodity, ktoré sú s rastom 19 % hitom tohtoročnej finančnej hitparády. V uplynulých mesiacoch sa akciám výnimočne darilo, investori sa prikláňali viac k hodnotovým ako rastovým akciám. Rozdiel medzi ich výkonnosťou bol viac ako 12,5 %.

Dvojciferný rast riadených portfólií

Hoci dynamika akciových trhov nebola v máji taká výrazná ako v apríli, klasická poučka z Wall Street – „Sell in May and go away“ sa v tomto roku nenaplnila. Globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ opätovne potvrdila svoj rastový trend. Medzimesačným zhodnotením o 1,4 % porazila svoj benchmark, celkom za rok 2021 dosiahla rast 11,34 %. Najviac sa darilo spoločnostiam tzv. Frontier 100 – firmy z Vietnamu, Kuvajtu, Rumunska, Kene a ďalších krajín. Narástli o 4,25 %. Hneď za nimi boli európske spoločnosti, ktoré zhodnotili o 2,88 %. Najmenej sa darilo americkému indexu S&P 500, ktorý si pripísal len 0,33 % a podobne na tom boli aj americké Mid Cap spoločnosti so zhodnotením 0,24 %.

Across Intelligent Portfolio 100+ vzrástlo za rok 2021 o vyše 11 %.

Výrazný tlak na zvyšovanie úrokových sadzieb mierne poľavil, ceny dlhopisov sa stabilizovali a straty na trhu začali konsolidovať. Dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ zachytila trend, opäť sa udržala v pozitívnom teritóriu a v máji si pripísala 0,34 %. Hlavný podiel na raste majú rizikovejšie dlhopisy tzv. rozvíjajúcich sa krajín, ktoré zhodnotili o viac ako 1 %. Na opačnej strane ostali globálne štátne dlhopisy, ktoré, naopak, zaknihovali zisk len 0,13 %. Môžeme konštatovať, že aj na dlhopisovom trhu vidíme návrat rizikového apetítu, ktorý sa prejavuje už druhý mesiac po sebe, keď sa viac darí rizikovejším dlhopisom na vzdory veľkým štátnym a bezpečným.

Alternatívna zložka Across Intelligent Alternative Portfolio+ opäť rástla a porážala svoj benchmark. Medzimesačne si polepšila o 0,52 % a za rok 2021 zhodnotila o takmer 8 %. Hlavným ťahúňom v májovom obchodovaní bolo zlato, ktoré si pripísalo 7,7 %. Na opačnej strane ostal realitný konglomerát Vonovia so stratou –6,4 %. Hlavnú zásluhu na zhodnotení portfólia v roku 2021 majú privátne emisie so zhodnotením 29 %, ktorým sekundujú derivátne stratégie zamerané na menové páry a komodity.

Across Bond+ desiaty mesiac v pluse

Finančné trhy rastú, zamestnanosť stúpa, ekonomické dáta sa zlepšujú a dlhoočakávaná inflácia rastie. Pre investorov do akcií je to splnený sen, pre bondové portfóliá čas na zamyslenie sa. Pokiaľ centrálne banky usúdia, že už nie je potrebné pumpovať taký veľký objem prostriedkov do ekonomiky a začnú zvyšovať úrokové sadzby ako najosvedčenejší prostriedok na krotenie inflácie, získanie pozitívneho zhodnotenia na dlhových trhoch sa stane výzvou. Dlhopisy s kladnou výkonnosťou sú v tomto roku skôr výnimkou ako pravidlom. Darilo sa high-yieldovým a inflačným dlhopisom, všetky ostatné bondy sú v červených číslach. Across Bond+ je jedným z fondov, ktoré sa zameriavajú na high-yieldové dlhopisy. Už desiaty mesiac po sebe dosiahol plusové zhodnotenie, v tomto roku vzrástol o 0,9 %, za posledných 12 mesiacov o 7,4 %.

Začiatok konca digitálnych mien?

Májové vyhlásenia najvýraznejšieho z finančných influencerov Elona Muska zrazili hodnotu kryptomien o takmer 40 %. Kým začiatkom roka investoval do bitcoinu, predával za túto menu svoje autá, v máji už s výmenou Tesly za bitcoin prestal a začal hľadať uhlíkovú stopu pri ich ťažbe. Naopak, guru hodnotového investovania Warren Buffett opäť zabral a rástol o 5,3 %. Tento rok zhodnotil jeho Berkshire Hathaway o viac ako 26 %. Nárast výkonnosti prinášajú aj luxusné tovary, ktoré ťažia z odloženej spotreby po kovidovom výpadku.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across Intelligent Portfolio 100+Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across Intelligent Alternative Portfolio+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.