Akcie klesajú po slabších dátach a páde softvérových firiem

Akciové indexy ukončili týždeň opäť v červených číslach, v piatok klesol index S&P500 -1,85%, zatiaľ čo technologický Nasdaq 100 uzavrel -3,25%.

  • Americká ekonomika pridala 151k pracovných miest, vs. 188k očakávaných
  • Nezamestnanosť je však najnižšie od februára 2008
  • Linkedin dal slabší výhľad pre rok 2016, akcie -43%
  • Pokles stiahol všetky internetové a softvérové firmy nadol

Dôvodom bol hlavne slabý report nezamestnanosti, americká ekonomika totiž pridala iba 151 000 pracovných miest, oproti očakávaným 188 000. Decembrové čísla boli znížené o 30 000, zatiaľ čo novembrové zvýšili o 28 000. Nezamestnanosť celkovo mierne klesla na 4,9%, najnižšie číslo od februára roku 2008. Priemerná hodinová mzda navyše stúpla o 0,5%.

Najhorším sektorom bol v piatok technologický, a to hlavne internet a software. Najväčší pracovný portál na svete Linkedin ohlásil lepšie výsledky, avšak v roku 2016 vidí rast tržieb „iba“ 21%, čo poslalo ich akcie o 43% nižšie. Na tento prudký a nečakaný pád reagovali takmer všetky technologické akcie. Dow Jones Internet index poklesol až 7,1%.

Index prieskumu výroby ISM v USA klesol v januári na 48,2, nižšie ako počas roku 2011, blízko krízových úrovní pred 6 rokmi. PMI prieskumy v Číne mierne stúpli na 48,4, ostávajú však pod úrovňou indikujúcou recesiu. Problémy v Brazílii pokračujú, priemyselná výroba klesla o 11,2%, najhoršie číslo od krízy. Väčšina firiem a ekonómov zároveň nečaká výrazné zlepšenie v blízkej budúcnosti.

Pozitívne správy hlásila Veľká Británia, kde PMI index výroby stúpol na 52,9 v januári, jeden z najvyšších medzi rozvinutými ekonomikami. Priemysel aj výroba ostávajú pod tlakom, ale vyzerá to že sa zmierňuje. Zvýšenie sadzieb britskou centrálnou bankou však v blízkej budúcnosti nečakáme.

Napriek krachom a reštrukturalizáciám ropných firiem pomáhajú nízke ceny spotrebiteľom po celom svete, a je to dnes jeden z hlavných dôvodov, prečo sa domáci dopyt vo veľkých ekonomikách stále drží. HDP v rozvinutých krajinách zatiaľ rastie, pokles tempa v regiónoch ako Ázia a Južná Amerika sa zatiaľ  výrazne neprejavuje, sme však toho názoru, že sa skôr či neskôr preleje aj do USA a Európy.

Americká rozpočtová rada (CBO) očakáva prvý rast rozpočtového deficitu od 2009 na 544 miliárd (2,9% HDP). Horšie je, že do roku 2026 vidia 2,5-násobné zvýšenie na 1,4 bilióna USD (4,9% HDP) a to hlavne kvôli stúpajúcim výdavkom. Iba dlh domácností sa vyšplhá na 14 biliónov v 2016, a očakávajú nárast na 23 biliónov do 10 rokov. CBO do toho zároveň nepočíta recesie, ktoré by mohli dlh ešte zvýšiť. Stúpajúce sadzby by tak výrazne zvýšili splátky, čo by mohlo mať veľmi negatívny dopad na rast HDP najväčšej ekonomiky sveta.

Tento týždeň nás čakajú dáta spotrebiteľskej dôvery a maloobchodných predajov ale hlavne prejav prezidentky FEDu Yellenovej pred kongresom v stredu. Čínske trhy sú zavreté od pondelku do piatku kvôli Lunárnemu novému roku, Hong Kong však bude otvorený už od štvrtku.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.