Akcie namierili nahor, alternatívne investície vyštartovali zostra

Titulky svetových médií plnili v apríli správy o napätí v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou, k čomu sa pridalo napínanie svalov medzi Američanmi a Rusmi ohľadom Sýrie. Investori však napokon oddelili zrno od pliev a zvíťazil pragmatický pohľad na výsledkovú sezónu a pozitívne makroekonomické dáta. Po rozkolísanom marci akcie zaznamenali solídny výsledok, keď globálne posilnili o viac ako 2 %. Víťazom mesiaca sa stali komodity, ktoré potiahla ropa o 7 % vďaka vyhroteniu vzťahov medzi Iránom a svetovým spoločenstvom.

Investori aj v priebehu mája budú netrpezlivo očakávať dáta z výsledkovej sezóny podnikového sektora. V priebehu apríla reportovalo 32 % spoločností obchodovaných v rámci indexu S&P 500, pričom priniesli výnos na akciu vo výške 23 %.  Tri štvrtiny spoločností prekonali očakávania analytikov.

Inteligentným portfóliám kraľovali akcie

Veľké akciové trhy mali dôvod na radosť, keďže sa im darilo vo všetkých geografických oblastiach, od amerických trhov cez Európu až po Pacifik. Menej sa darilo rozvíjajúcim sa trhom a negatívny mesiac zaznamenali nové trhy. Trh bol výrazne ovplyvňovaný menovou zložkou – pozitívne sa to prejavovalo pri častiach portfólia s referenčnou menou dolár, naopak lokálne meny boli posilnením zelenej bankovky negatívne ovplyvňované.

Čisto akciové riešenie Across Inteligent Portfolio 100+ zhodnotilo v priebehu mesiaca o 2,44 %, Across Inteligent portfólio 50+ zhodnotilo o 1,02 %. Najvýraznejší podiel na kladnom zhodnotení mali akciové indexové fondy so zameraním na Európu (+4,33 %) a Pacifik (+4,63 %). Výhradne dlhopisové riešenie Across Inteligent Bond Portfolio+ znehodnotilo o 0,39 %, pričom jednotlivé indexové fondy zaznamenali zmiešaný mesiac. Dlhopisy z rozvíjajúcich sa trhov oslabili o viac ako 2 %, naproti tomu dlhopisy s neinvestičným ratingom posilňovali o takmer jedno percento. Dobrou správou pre investorov je, že všetky inteligentné portfóliá prekonali svoje stanovené benchmarky.

Across Bond+ zvyšuje výnosy do splatnosti

Rozvíjajúce sa trhy zažívajú obdobie odlivu kupujúcich, keď veľkí dlhopisoví hráči sa v priebehu uplynulých mesiacov sťahovali z trhov. Preto investori, ktorí si utvorili dostatočné rezervy môžu čakať na vhodné úrovne pre investovanie. Pod výkyvy na trhu sa podpísala predovšetkým „obchodná vojna“ USA s partnermi, predovšetkým s Čínou.

Trh klesajúcich cien prináša zvyšovanie výnosu do splatnosti. Across Bond+ dosahuje aktuálne hodnoty na úrovni 6,4 %, pričom sa zároveň znižuje durácia držaných nástrojov. Tohtoročná výkonnosť portfólia dosahuje -1,35 %, čo sú lepšie čísla ako je trhový priemer (-1,89 %). Apríl sa na tomto výsledku podieľal -0,22 %. Manažment fondu postupne začína s využívaním potenciálu trhu, buduje si svoju pozíciu, čím znižuje objem svojej hotovosti.

Portfólio alternatívnych investícií vykročilo zostra

Tretí pilier inteligentných portfólií, zahrňujúci alternatívne investície, hneď v úvodne „ostrej“ prevádzky dosiahol zhodnotenie 2,25 %. Pod výkonnosť Across Intelligent Alternative Portfolio+ sa podpísalo zhodnotenie infraštruktúrnych investícií (medzimesačne 4,47 %), nehnuteľností (4,2 %) a komodít (3,5 %), ktorým najviac pomohlo zdraženie ropy na úroveň blízku 70 USD za barel. S narastajúcou volatilitou akciových trhov a stúpajúcimi úrokovými sadzbami bude chcieť čoraz viac investorov ochraňovať svoje investičné portfólio, čo by mala byť voda na mlyn pre alternatívne portfóliá.

Digitálne meny zažívajú renesanciu, indexovým fondom vládne Pacifik

Po výrazných poklesoch začiatkom roka, keď digitálne meny strácali polovicu svojej hodnoty, sa situácia začína obracať. Platí to predovšetkým pre ethereum, ktoré už takmer vymazalo tohtoročné straty a za mesiac posilnilo o 74 %. Apríl príliš neprial Buffetovmu Berkshire Hathaway (-2,9%), čo však nemali na svedomí priame investície, ale predovšetkým precenenie niektorých finančných operácií podľa nových účtovných pravidiel.

V ponuke fondov Across Crème de la Crème sa tento rok drží na čele iShares MSCI Frontier 100, ktorý za rok 2018 vzrástol o 6 %. Aprílovým trhom sa najlepšie podarilo preplávať indexovému fondu Amundi MSCI Europe s výkonnosťou 4,7 %. Uplynulý mesiac priniesol viac radosti rizikovejšie zameraným investorom, naopak menej bol naklonený dlhopisovým aktívam.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, a Across Intelligent Portfolio.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.