Akcie zaznamenali najsilnejšie mesačné zisky za posledné 4 roky

Akcie majú za sebou pozitívne dva týždne. Stojí za tým niekoľko faktorov: signály stabilizácie ekonomík (najmä čínskej), uvoľňovanie centrálnych bánk, kladne prijaté výsledky veľkých spoločností a akvizičná aktivita. V októbri zaznamenali indexy najsilnejšie mesačné zisky minimálne za 4 roky.

Výsledková sezóna ponúkla niekoľko dobrých reportov gigantov z odvetvia technológií a farmácie.

Za uplynulé dva týždne viaceré centrálne banky menovú politiku ďalej uvoľnili alebo signalizovali jej uvoľnenie. Medzi nimi napr. ECB, Čína alebo Švédi.

Do minulotýždňového zasadania FEDu trh počítal s odložením zvýšenia sadzieb v USA do budúceho roku. No centrálna banka nakoniec prekvapila veľmi jastrabím vyhlásením. Preto sme zvedaví na prejavy centrálnych bankárov, ktorých bude požehnane v najbližších dvoch týždňoch.

Na opätovný nárast očakávaní divergencie politík centrálnych bánk na dvoch brehoch Atlantiku reagoval menový pár eurodolár výraznejším oslabením. Strácali aj komodity.

Americká ekonomika ďalej vykazuje známky spomaľovania, no podľa FEDu i ekonómov si udrží rast postačujúci na zvládnutie utesnenia politiky. Najbližšie dva týždne kľúč v USA preto zohrajú dáta ako nezamestnanosť, PMI indexy, maloobchodné predaje a viaceré detaily trhu práce, rastu miezd a produktivity.

Európa si nateraz drží pozvoľný rast hospodárstva. To sa javí vcelku rezistentné voči svetovému dianiu a čiastočne berie dôvody ECB pre rozšírenie stimulov.

Americkému Kongresu sa nakoniec poľahky podarilo odvrátiť technický bankrot schválením dvojročného rozpočtu.

Presné závery zjazdu Komunistickej strany Číny ako najvýznamnejšej politickej udalosti v krajine nie sú známe. Krajina však zrušila po viac ako troch dekádach politiku jedného dieťaťa, čo považujeme za najväčší stimul svetovej ekonomiky do budúcnosti. Garnitúra bude cieliť 6,5%-ný rast HDP a pokračovať v reformách približujúcich Čínu viac k trhovým princípom. Krajina zverejní sériu októbrových dát.

Výhľadovo budú naďalej prvé husle držať najväčšie svetové centrálne banky na pozadí vývoja globálnej ekonomiky. Ťažko už dnes jasne definovať, čo si trhy želajú viac, či silnú ekonomiku s utesňovaním menovej politiky alebo slabšie hospodárstvo sprevádzané uvoľnenou politikou.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.