Akciové indexy rastú vďaka komoditným firmám

Najsilnejším sektorom bola energetika, v ktorom sa akcie firiem konečne otočili po dlhom období poklesov.

  • Komoditné firmy v prudkom raste.
  • Gazprom si zobral 2-miliardovú pôžičku od Bank of China.
  • Akcie Herbalife -7%, nadhodnotili počet aktívnych členov.
  • Globálna monetárna politika je dnes veľkým otáznikom.

Včerajší obchodný deň uzavreli akcie v miernych ziskoch. Nárast nebol sprevádzaný výrazným pohybom na cene ropy. Ostatné komoditné firmy však tiež skončili zelené. Zlato pokračovalo v prudkom raste a pripísalo si takmer 2%, ťažobná spoločnosť Newmont Mining sa dostala na najvyššiu úroveň od júna 2015.

Dnešnou najdôležitejšou udalosťou budú dáta nezamestnanosti. Očakáva sa, že americká ekonomika pridá 190 000 miest pri raste hodinovej mzdy o 0,2%. Lepšie čísla by mohli mať vplyv na FED a ďalšie zvýšenie sadzieb. Prieskum služieb ISM klesol vo feburári o 0,1 na 53,4, čo bolo lepšie než čakali analytici. Napriek poklesu sa sektoru stále darí dobre a zatiaľ nejaví známky spomalenia.

Akcie firmy Herbalife poklesli o 7% potom, čo vyšlo na povrch, že umelo zvýšili počet aktívnych nových členov. Predávajú produkty na zdravú výživu prostredníctvom multi level marketingových štruktúr.

Gazprom podpísal s Bank of China dohodu o pôžičke 2 miliardy EUR. Dlh má splatnosť 5 rokov a použije sa pravdepodobne na vybudovanie ropovodu „Power of Siberia“ do Číny, alebo európskeho Nordstreamu 2. Ceny ropy aj plynu sa dostali na viac ako 10 ročné minimá, čo obmedzuje kapitálové výdavky spoločnosti. Napriek tomu však v tomto roku plánujú investovať viac ako 22 miliárd EUR.

Podľa viacerých ekonómov zníži Japonsko úrokové sadzby na –0,2% ešte pred júlovým zasadaním centrálnej banky, a to napriek tomu, že prezident centrálnej banky už viackrát takéto špekulácie odmietol. Krajina bojuje s defláciou a anemickým hospodárskym rastom už desiatky rokov. Ani extrémne monetárne opatrenia však zatiaľ výrazne nepomohli.

Ďalšie znižovanie sadzieb vo svete je zatiaľ veľkým otáznikom. Sme toho názoru že efekt na rast by bol veľmi limitovaný, skôr by to mohlo spôsobiť masové vyberanie peňazí z komerčných bánk. Vlády po celom svete hľadajú ďalšie nástroje, ktoré by dokázali nakopnúť ekonomiky. Centrálne banky už vystrieľali väčšinu svojich nábojov a ich ďalšie zásahy sú limitované. Riziko a neistota ohľadom monetárnej politiky bude pretrvávať naďalej.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.