Akciové portfólio Acrossu zarobilo 11 %. A to vaše?

Na november 2020 sa bude pamätať ako na najvýkonnejší mesiac v histórii akciového indexu S&P 500. Po kľúčových prezidentských voľbách v USA sa miska váh preklopila na stranu štandardnejšieho politika pre Ameriku aj svet. Trumpov protekcionizmus nahradila Bidenova otvorenosť a zodpovednosť k medzinárodnému spoločenstvu. Takto k tomu pristúpili aj investori a začali viac dôverovať rozvíjajúcim sa trhom a rizikovejším aktívam, ktoré môžu profitovať z predpokladaného obnovenia medzinárodného obchodu. V predvolebnej kampani sa Joe Biden sústredil na podporu životného prostredia, čistú energiu a spoluprácu s partnermi v zahraničí. Hoci dosluhujúci prezident Donald Trump zatiaľ svoju porážku neprijal, postupne začína prechod moci na novú administratívu, ktorú trhy prijímajú veľmi pozitívne. Na rozhodujúcich miestach sa objavujú známe tváre, napríklad bývalá šéfka Fedu Janet Yellen by sa mala stať ministerkou financií.

Tesne po skončení volieb v USA prišli pozitívne správy aj z protikovidového frontu. Na svetlo sveta sa dostali až tri sľubné vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca/Oxford. Prvé dve majú účinnosť viac ako 90 %, avšak musia byť skladované pri -70°C. Britská vakcína od AstraZeneca má len 70 -percentnú efektivitu. Skladovať ju však možno pri „mrazničkovej“ teplote, čo z nej robí mimoriadne lacnú alternatívu lieku, na čo zareagovali najmä rozvíjajúce sa štáty. Svetlo na konci tunela sa výrazne približuje, oživenie čakajú výrobcovia aj spotrebitelia, čo sa prejavilo vo všeobecnom raste. Očakávania prekonávala predovšetkým Európa a rozvíjajúce sa trhy, hlavne ázijské.

Všetky riešenia Acrossu v zelenom

Globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ sa nadýchla k nevídanému rastu a prekonala svoje historické maximá. Medzimesačným rastom 11 % sa dostala za rok 2020 do pozitívneho teritória. Líderstvo prebrali  menej výkonné európske akcie a stredné americké spoločnosti, ktoré medzimesačne rástli o viac ako 15 %. K výnimočnému výkonu sa vypäli aj akcie z Pacifiku a Japonska. Nezaostával ani americký index S&P, ktorý zachytil pozitívnu vlnu s viac ako 11 %. Rozvíjajúce sa trhy a Frontieri tentokrát priniesli menej ako 10 %, ale výrazným spôsobom znížili svoj výkonnostný deficit v tomto rozkolísanom roku.

Dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ porazila svoj benchmark o nevídaných 1,2 % a medzimesačným rastom o 2 % poskytla svojmu akciovému súrodencovi významnú oporu. Výkonnosťou do veľkej miery prekvapili rozvíjajúce sa trhy, ktoré rástli o takmer 5 %, čím vynulovali svoje tohtoročné poklesy. Na výrazne vzostupnej trajektórii pokračujú high yieldové dlhopisy s viac ako 4 % mesačne. Tentokrát zostali v miernom závese štátne a inflačné dlhopisy. Za tento rok sú však tieto časti portfólia jeho pilierom. V nasledujúcom období síce neočakáme od dlhopisov také významné rasty, budú však pôsobiť ako protiváha rozkolísaným akciám.

Alternatívna zložka riadených portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+ zabrala aj v novembri a porazila svoj benchmark o viac ako 4 %. Nedostižným lídrom sa stali privátne investície s rastom viac ako 17 %, čím potiahli aj svojich dočasne nevýkonných kolegov v stratégii akými sú napr. fyzické zlato a volatilita. V ďalších mesiacoch očakávame, že sa do pozitívneho vývoja pridajú infraštruktúrne investície a stratégie s absolútnym výnosom.

Across Bond+ pokračuje v raste

Dlhopisoví investori si v novembri opäť vydýchli a začali viac dôverovať rizikovejším dlhopisom, ktoré na rozdiel od štátnych bondov a bondov s investičným ratingom prinášajú výnos do splatnosti v zmysluplných hodnotách. V portfóliu Across Bond+ sa ukľudnili aj vystresované dlhopisy Bieloruska a Turecka. Lukašenkov režim sa síce otriasa pod tlakom vnútorných nepokojov, žiadna relevantná finančná alebo vládna inštitúcia však nespochybnila schopnosť štátu dostáť svojim záväzkom. Turecký dlhopis z portfólia Across Bond+ sa taktiež dostal na rastovú trajektóriu. Výnos do splatnosti fondu vzhľadom na výrazný rast cien dlhopisov poklesol na 4,3 % pri mimoriadne nízkej durácii 2,17. To do veľkej miery chráni investorov pred zmenami v úrokovej politike. Fondu sa po v novembri opäť podarilo prekonať svoj benchmark a ako jeden z mála dlhopisových fondov dosahuje za tento rok pozitívnu výkonnosť.

Kryptomeny a luxus valcujú trh

Výkonnosť digitálnych mien začína pripomínať rok 2018, keď bitcoin aj ethereum priniesli niekoľkonásobné zhodnotenie. Externé prostredie praje neštandardným nástrojom, zatiaľ však praktické využitie kryptomien zatieňuje ich investičná hodnota. K digitálnym menám sa približuje zhodnotením luxusný tovar, ktorý rástol o viac ako 22 %. Lídrom investičných príležitostí z ponuky satelitných akcií Acrossu za rok 2020 zostávajú videohry a internetový šport s rastom viac ako 71 %. Do konca roka očakávame pokračovanie nákupného optimizmu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across Intelligent Portfolio 100+Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across Intelligent Alternative Portfolio+.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Najdôležitejšie informácie z finančných trhov

Zaregistrujte sa medzi odberateľov Across News a získajte pravidelný mesačný prehľad o dianí na finančných trhoch a investovaní prostredníctvom Across Private Investments.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.