Akciové riešenie Acrossu zarobilo už 15,5 %

V auguste globálne akcie zhodnotili o 2,5 %, rastové akcie dokonca o 3,3 %

Globálne otváranie ekonomík sa neprerušilo ani v auguste, vyspelé trhy pokračujú v uvoľňovaní reštrikcií. Ekonomické dáta zostávajú silné, i keď sa zdá, že vyspelé trhy by mohli mať vrchol rastu už za sebou. Spotrebiteľné aj producentské nálady síce ochabli, naďalej však zostávajú na vysokých úrovniach.

Delta vírus pokračuje v rozširovaní a celosvetovo sa zvyšujú denné prírastky infikovaných. V Európe a Veľkej Británii vakcinácia znížila počet hospitalizovaných. Opačná situácia je v USA, kde počet pacientov v nemocniciach rapídne stúpa, najmä v dôsledku nižšej zaočkovanosti populácie. Analytici sa prikláňajú k scenáru, že globálne sa budú ekonomiky otvárať, pričom dosah delta variantu bude viac evidentný pri narušovaní dodávateľského reťazca.

V auguste globálne akcie zhodnotili o 2,5 %, rastové akcie dokonca o 3,3 %, keď profitovali z nízkych výnosov na dlhopisoch. Rozvíjajúce sa trhy zostali v závese a pridali „len“ 2,6 %, čo mali na svedomí čínski regulátori a vzrastajúca infikovanosť v tomto regióne. Globálne dlhopisy s investičným ratingom aj štátne dlhopisy sa po dlhšom čase opäť dostali do negatívnych čísel, naopak ceny dlhu rozvíjajúcich sa štátov a high yieldov rástli.

Akcie na nových maximách, dlhopisy v pozitívnom teritóriu

August svedčal všetkým zložkám globálnej akciovej stratégie Across Intelligent Portfolio 100+. Po negatívnom júli sa vzchopili čínske akcie, pozitívne prekvapili aj nové ekonomiky, ktoré rástli o 4 %. Trh sa optimisticky naladil voči americkým akciám, ktoré opäť prekonávali historické rekordy. Veľké spoločnosti rástli o 3,2 %, stredné firmy o 2 %. Konečne príjemne prekvapili japonské akcie, ktoré svojím zhodnotením 2,6 % prekonali aj európskej akcie.

Dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+, pokrývajúca celé spektrum dlhových nástrojov, si napriek negatívnemu apetítu investorov opäť pripísala zhodnotenie. Pomohli jej rozvíjajúce sa trhy, ktoré rástli o 1,1 %, čím vymazali pokles na štátnych dlhopisoch aj na inflačných bondoch. Práve dlhopisy naviazané na infláciu pomohli dostať stratégiu Acrossu napriek klesajúcim cenám bondov do pozitívneho teritória.

Alternatívna zložka riadených portfólií priniesla v roku 2021 investorom už dovedna 13,8 %

Alternatívna zložka riadených portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+ rástla desiaty mesiac za sebou, keď zhodnotila o  0,3 %. V roku 2021 priniesla investorom už dovedna 13,8 %, čím sa doťahuje na zhodnotenie akciového portfólia. Mimoriadne tento rok zaberajú privátne emisie s rastom 42,5 %, ktoré nesklamali ani v auguste a pridali ďalších 2,8 %. Pozitívne výsledky vykázala aj realitná spoločnosť Vonovia, ktorá za posledné 3 mesiace pridala 11,4 %. Na svoje lepšie časy zatiaľ čaká zlato, ktorému sa tento rok nedarí. Dôvodom je posilňovanie akcií a väčšia dôvera investorov v rast ekonomiky, čo nepriamoúmerne pôsobí na ceny bezpečných investícií, medzi ktoré patrí aj zlato.

Across Bond+ postúpil na druhé miesto

Dlhopisy strednej a východnej Európy priniesli zhodnotenie o 0,6 % a za rok 2021 zatiaľ 1,9 %. Investori začali viac dôverovať aj regiónu, kde najväčšie problémy robia Rusko a Bielorusko. V priebehu prázdnin však nastal pokoj zbraní na dlhovom trhu, zvýšil sa dopyt po dlhopisoch, ktoré vedia doručiť vyšší výnos než v západnej Európe. Priemerný výnos do splatnosti sa stabilne drží nad 4 %, pri durácii 2, čo Across Bond+ radí medzi top fondy v porovnaní s konkurenciou.

Comeback kryptomien, satelitné investície v pluse

Kým v uplynulých mesiacoch sa digitálne meny dostávali na okraj záujmu investorov, leto prinieslo nevídaný skok v ich výkonnosti. Bitcoin v auguste rástol o 24 %, ethereum dokonca o 48 %. Druhá najväčšia digitálna mena zhodnotila za tento rok o takmer 400 %. Svoje maximá dosiahol veštec z Omahy, ktorý rástol o 2,7 %, za tento rok o viac ako 23 %. Skokanom mesiaca sa stala robotika, keď pridala 7,8 %.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across Intelligent Portfolio 100+Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across Intelligent Alternative Portfolio+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.