Akciové trhy rastú k maximám. Riešenia Acrossu v zisku

Prvému kvartálu tohto roka dominoval rast výnosov dlhopisov a posilňujúce hodnotové akcie. Pod tento trend sa podpísali dve zásadné udalosti: demokratické ťaženie k fiškálnym stimulom, ktoré masívne naliali nové peniaze do ekonomiky a úspešné napredovanie vakcinácie v USA a Veľkej Británii.

Zvyšovanie výnosov dlhopisov korešpondovalo s nadvýkonnosťou finančného sektora a hodnotových akcií. Tie v pandemickom období výrazne strácali svoju cenu pre obavy z neznámeho. Rastové akcie, medzi ktoré radíme dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti, zaostali za prvý kvartál za „tradičnými“ o takmer 10 %. Tomuto trendu prispeli aj vyššie ceny komodít, keď ropa rástla o 22 % a meď o 13 %. Spoločnou témou tohto vývoja je optimizmus z očakávania globálneho rastu.

Otváranie ekonomík posunulo do popredia aj malé a stredné firmy, ktoré so zhodnotením takmer 12 % výrazne prekonávali veľké spoločnosti. Na úkor USA sa z regiónov presadila Európa a Japonsko. Dostávajú sa do hry po minuloročnom zaostávaní. Optimistické sú tiež podnikateľské prieskumy, ktoré napovedajú o raste dôvery naprieč celým spektrom ekonomiky.

Akcie a alternatívne investície sú jasnou voľbou.

Takýto trend ale „nesvedčí“ sú štátnym dlhopisom. Politikou centrálnych bánk bolo tlačiť ceny dlhopisov nahor, čím ostávali výnosy blízko nule. Trh sa však dlhopisov zbavuje a presúva sa tam, kde očakáva vyššiu ochranu pred predpokladanou infláciou. Pozornosť smeruje k inflačným dlhopisom, bondom s pohyblivým úrokom alebo úplne mimo dlhových nástrojov. Jasnou voľbou sú akcie a alternatívne investície.

Inteligentné riešenia v pozitívnom trende

Globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ prekonala očakávania a udržiava si dynamiku. Medzimesačný rast o 4,4 % (za prvý kvartál o 7,8 %) svedčí o dobrom nastavení portfólia. Zhodnocovali predovšetkým európske akcie (+6,6 %), sekundovali im stredné americké spoločnosti, nedali sa zahanbiť japonské a pacifické spoločnosti. Veľké americké firmy v indexe S&P 500 pridali solídnych 4,4 %. Na chvoste je zatiaľ Čína, ktorá však ponúka možnosť lacného nákupu.

Dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ sa držala v pozitívnom teritóriu napriek globálnemu poklesu cien dlhopisov. Prispelo k tomu zloženie stratégie, ktoré vo významnej miere využíva dlhopisy s pohyblivým kupónom a inflačné dlhopisy. I keď štátne dlhopisy a veľké korporátne bondy nemajú dobré obdobie a klesajú na hodnote o viac ako 3 % štvrťročne, naše riešenie prinieslo v marci +0,3 %, čo zredukovalo stratu za prvý kvartál na 1,6 %.

Alternatívna zložka riadených portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+ potvrdila svoje miesto v portfóliách klientov. Opäť rástla, tentokrát o 4,1 % a bez problémov porazila svoj benchmark. Hlavným ťahúňom boli privátne akcie, ktoré si pripísali výnos 9,5 %. Sekundovala im infraštruktúra a rezidenčné reality s polovičnou výkonnosťou. Na opačnej strane spektra sa ocitol index volatility so stratou 15 % a zlato s poklesom na úrovni -1,2 %. Celkovo stratégia priniesla za prvý štvrťrok 5,3 %.

Across Bond+ stíha konkurencii

Dlhopisy strednej a východnej Európy sa ocitli pod dvojakým tlakom – nedostatočná vakcinácia potiahla ceny dlhopisov mierne nadol a vzrastajúce politické napätie upozorňuje na zvýšenú opatrnosť. Nad ostatné hrozby vyčnieva rusko-ukrajinský konflikt a neistota v Turecku. Across Bond+ opätovne zostáva na rastovej vlne a udržiava krok s najväčšími konkurentami. Výnos do splatnosti fondu sa mierne zdvihol na úroveň 4,7 % pri nízkej durácii 2, čo do veľkej miery chráni investorov pred výraznými pohybmi na monetárnej úrovni.

Buffett a kryptomeny šliapu nahor

Bitcoin aj ethereum prekonávajú svoje historické úrovne bez väčších problémov. Medzimesačne rastú po desiatkach percent, za kvartál o viac ako sto percent. Inflačné očakávania, tlak sociálnych sietí a médií robia z kryptomien novú bublinu. Naproti tomu sa Berkshire Hathaway vezie na vlne rastu hodnotového sektora, ktorého je symbolom. Za mesiac pridal 6 %, za štvrťrok  viac ako 10 %. Menej sa darí robotike a videohrám, ktoré svoje lepšie časy zažili v minulom roku.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across Intelligent Portfolio 100+Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across Intelligent Alternative Portfolio+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.