Ako ďalej, OPEC ?

Petrobaróni zasadajú vo Viedni aby rozhodli o ropných škrtoch.

  • Dolár rastie v očakávaní prijatia daňovej reformy americkým Senátom.
  • Akcioví investori presúvajú investície z technológií do bankového sektora.
  • Bitcoin prežíva jazdu ako na hojdačke, nadšenci kryptomien vyberali zisky.

Ropný kartel OPEC a ostatných účastníkov dohody na čele s Ruskom dnes vo Viedni čaká ďalší veľký deň. Rozhodnú o osude spoločnej trhovej regulácie a budúcom vývoji cien čierneho zlata. Stagnujúca ponuka zo strany ropných veľmocí sa ukázala ako funkčná a tak pravdepodobne príde k jej predlženiu o šesť až deväť mesiacov. Iné si petrobaróni vzhľadom na markantnú previazanosť cien ropy na príjmy do štátneho rozpočtu dovoliť nemôžu.

Primárnym cieľom regulácií bolo znížiť nadbytočné zásoby ropy na trhu a zvýšiť jej cenu, čo sa OPEC-u aj za pomoci oživenia globálnej ekonomiky a geopolitických rizík na Blízkom východe podarilo. Uvedené faktory aktuálne vyhnali ceny ropy na svetových trhoch na vyše dvojročné maximá, čo však ropné veľmoci dostalo do patovej situácie. Ak priškrtia ropné kohútiky v nasledujúcich mesiacoch až príliš, riskujú ďalší nárast cien ropy, čo ruka v ruke prinesie pokles dopytu a na úkor straty trhového podielu OPEC-u posilní amerických bridlice.

Zvýšenú volatilitu dnes možno okrem ropy očakávaj aj na akciovom trhu. Americký Senát bude po schválení rozpočtovou komisiou rozhodovať o prijatí daňovej reformy z pera Donalda Trumpa. Na devízovom trhu bude euro netrpezlivo očakávať prvé výstupy z rokovaní medzi CDU/CSU Angely Merkelovej a SPD Martina Schulza o budúcej koalícii. Vyjednávania budú náročne a na stole sú viaceré možnosti vrátane nových volieb.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.