Ako pripraviť investičné portfólio na najkritickejšie zasadanie FEDu?

Už o deväť dní sa dozvieme verdikt najočakávanejšej udalosti tohto roka.Kritickou a hlavnou otázkou, ktorá ovplyvňuje vývoj obchodovania v uplynulých týždňoch a rovnako ovplyvní v nadchádzajúcich, je zvýšenie základných úrokových sadzieb americkým FEDom.Význam samotného utesnenia je možno prehnaný, ale nepopierateľne bude mať zásadný vplyv na trhy i celú svetovú ekonomiku.

Na trhoch sme dlho nezažili takú neistotu, akú vyvoláva septembrové zasadanie FEDu. Kým odborná obec ako ekonómovia a analytici pripisujú sprísneniu politiky zhruba 65%-nú pravdepodobnosť, samotní investori a obchodníci na základe ich správania aktuálne necelých 35%. Za zvýšenie hovorí hlavne dobrá kondícia ekonomiky USA, zachovanie kredibility FEDu, negatívne externality, extrémne uvoľnenej menovej politiky alebo potreba normalizovať politiku pred vyvrcholením ekonomického cyklu. Naopak proti zvýšeniu stojí viacero faktorov ako trhové turbulencie, spomaľovanie svetovej ekonomiky, nízke ceny komodít, silný dolár a s nimi súvisiaca nízka inflácia s klesajúcimi budúcimi očakávaniami, či množstvo dolárového a komoditného dlhu, ktorý predstavuje významné svetové systémové riziko s potenciálom zaviniť ďalšiu krízu.

Prikláňame sa skôr k názoru, že FED nenájde dostatok odvahy na otvorenie možnej Pandorinej skrinky. Myslíme si, že centrálni bankári sú si vedomí rizík spojených s nízkymi cenami komodít a silným dolárom. Tomuto nášmu očakávaniu aj prispôsobujeme väčšinu našich odporúčaní od začiatku roka, od kedy FED zatiaľ podľa predpokladov odsúva termín prvého zvýšenia. Riziko prekvapení je však vysoké a nedá sa vylúčiť absolútne nič. Do samotného záveru preto očakávame naďalej vysoké turbulencie, nervozitu a volatilitu a aj nakoniec samotné rozhodnutie prinesie silné pohyby.

Nezvýšenie sadzieb sa v prvom rade premietne v poklese úročenia dolárových dlhopisov a poklese hodnoty samotného dolára. Následne budú reagovať aktíva, ktoré sú citlivé na dolár a úrokové sadzby. Očakávame teda posilnenie dlhopisov, akcií a komodít ako zlato a ropa. Profitovať budú akcie rozvíjajúcich sa ekonomík, producentov komodít, ale aj amerických spoločností s vyššou expozíciou voči zahraničným trhom, ako sú napr. niektoré technologické spoločnosti.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.