Ako sa pripraviť na dôchodok? Keď zlyhá štát…

Žijeme v dobe realitného boomu. Nehnuteľnosti sú najdrahšie v histórii, napriek tomu rastie zadlženosť Slovákov. Prieskum agentúry Go4insight ukázal, že takmer 50 % mladých ľudí vo veku od 18 do 29 rokov si nesporí vôbec. Na svoj dôchodok nemyslia.

Štát nepomôže

Prognózy však neveštia nič dobré. Nízka pôrodnosť, starnutie populácie či odliv mladých ľudí do zahraničia spôsobujú v dôchodkovom systéme dieru. Umieračik dôstojnej penzii rozozvučalo aj ústavné zastropovanie dôchodkového veku. Bolo len ďalším signálom, že zodpovednosť za budúce dôchodky musí prejsť zo štátu do rúk ľudí. Ľudia s nadpriemerným príjmom by sa pritom na štát nemali spoliehať vôbec.

Analytici sa zhodujú, že súčasné penzie predstavujú vrcholný výkon slovenskej ekonomiky a do budúcna predpokladajú ich výrazné znižovanie. Dôchodok je penzistom vyplácaný vo výške 43 až 44 % z ich priemernej hrubej mzdy. Očakáva sa, že o 20 rokov to bude len necelých 30 %. Ľudia sa preto nemôžu spoliehať, že im štát zabezpečí dôchodok, ktorý pokryje všetky ich náklady a potreby.

Na zabezpečenie dôstojnej staroby nepostačí ani prvý a druhý pilier. Najmä kvôli zásahom štátu je najväčší podiel sporiteľov, zhruba 80 %, vo fondoch s dlhodobo najnižšou výkonnosťou. Sporenie na dôchodok však podporuje aj tretí a menej známy štvrtý pilier, ktorý ponúka možnosť súkromného dlhodobého investičného sporenia. To na Slovensko priniesla novela zákona o dani z príjmu spred troch rokov.

K lepším zajtrajškom už dnes

 „Čo je to mladosť? Dvadsaťpäť rokov?“ Píše sa v jednej z najznámejších slovenských básní. Áno, niektorí považujú mladosť za obdobie rannej dospelosti, iní sa cítia mladí aj po niekoľkých životných dekádach. Dokonca natoľko, že im príde absurdné myslieť na dôchodok. Veď staroba je ďaleko a času priveľa…

Opak je pravdou. Na zabezpečenie dôstojného života vo vyššom veku je potrebné myslieť už dnes. A nezáleží na tom, či ide o absolventa vysokej školy alebo produktívneho zamestnanca s dlhoročnou praxou. Najpodstatnejším faktorom je čas. Pri dlhodobom sporení je dôležitá nielen suma príspevku, ale aj zhodnotenie vloženej investície. Efekt úrokov z úrokov prináša zaujímavé zhodnotenie. Nie nadarmo ho Albert Einstein označil za ôsmy div sveta.

Ak by ste 20 rokov pravidelne investovali 100 € mesačne pri očakávanom ročnom výnose 5 %, hodnota investície by na konci obdobia predstavovala 41 000 €. Ak by ste rovnakú sumu investovali len o 5 rokov dlhšie, výsledná hodnota by bola vyššia až o 18 000 €. Pri 30 ročnom investovaní by ste na konci obdobia mali nasporených bezmála 84 000 €. Z toho vyplýva, že najlepšou voľbou na ceste k zabezpečeným zajtrajškom je myslieť na ne už dnes.

Najefektívnejšie sú indexové fondy

Pri dlhodobom sporení je najlepším spôsobom vytvorenia rezerv na dôchodok investovanie do indexových fondov. Moderné, lacné a efektívne riešenie ponúka aj Across Investičné sporenie+. Jeho výhodou je nielen zaujímavé zhodnotenie, ale aj oslobodenie výnosov od daní a odvodov. Od začiatku roka 2016 do konca júna 2019 dosiahlo zhodnotenie najdynamickejších dôchodkových fondov tretieho piliera (DDS) od 3,69 % p. a. (Tatra banka Comfort life 2040) do 4,28 % p. a. (NN Rastový príspevkový). Stratégia Across Investičné sporenie+, založená na indexových fondoch, za rovnaký čas zhodnocovala úspory o 7,54 % p.a.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.