Ako sa stať milionárom?

Ak si odmyslíme náhodné udalosti, akými sú výhra v lotérii alebo dedičstvo po tete v Amerike, milionárom sa môžete stať napríklad dlhodobým pravidelným investovaním, trebárs aj 100 eur mesačne. Stačia na to dve veci – čas a správna investičná stratégia.

Začnime správnou investičnou stratégiou. Základné investičné rozhodnutie, ktoré potrebujeme urobiť, je zvoliť správny pomer dlhopisov a akcií. Ak si pomôžeme dlhodobými štatistikami z amerického trhu (1926 – 2016), historické priemerné ročné výnosy 100-percentného dlhopisového portfólia dosiahli 5,4 %, kým 100-percentného akciového portfólia až 10,2 % (Zdroj: Vanguard).

Pri pravidelnej mesačnej investícii 100 euro by ste sa pri investovaní do 100-percentného dlhopisového portfólia stali milionárom po 71 rokoch. Investícia do 100-percentného akciového portfólia skráti čakanie na sedemcifernú hodnotu účtu „len“ na 44 rokov. Ako z porovnania oboch čísiel vyplýva – pri dlhodobom pravidelnom investovaní záleží skutočne na každom jednom percente, preto je vhodné zamerať investičnú stratégiu výlučne na akciové investície. To je aj hlavný dôvod, prečo je Across Investičné Sporenie+ zložené výlučne z akciových indexových fondov. Ich výnosy sú navyše – po roku od nákupu – oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb.

Ako skrátiť čakanie na prvý milión?

V zásade sú dve možnosti. Prvou je zvýšenie pravidelnej mesačnej investície. V tomto prípade sú počty jednoduché. Dvesto eurová mesačná investícia skráti čakanie na prvý milión o 7 rokov (teda na 37 rokov), 500 euro na necelých 29 rokov. Ak by ste investovali rovnú tisícku, do klubu milionárov sa môžete zapísať po uplynutí 22 rokov. Samozrejme všetko za predpokladu, že bude vaše akciové portfólio rásť v priemere 10,2 % ročne.

Druhou možnosťou, ako sa dostať do spoločnosti ľudí so sedemmiestnym výpisom z investičného účtu, je jednorazovo doinvestovať k pravidelnej mesačnej investícii. Ak by ste na začiatku k päťstoeurovej mesačnej investícii jednorazovo pridali napríklad stotisíc euro, spomínaných 29 rokov sa skráti na 19 rokov. A to už nie je „čakanie na Godota“…

Efekt snehovej gule

Stať sa milionárom nemusí byť až také komplikované, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Už Albert Einstein označil efekt úrokov z úrokov (zložené úročenie) za ôsmy div sveta a Warren Buffett, podľa vlastných slov, vďačí za svoje bohatstvo vo veľkej miere práve úrokom z úrokov. Ich efekt prirovnáva k snehovej guli. Ak sa pasívnym spôsobom, napríklad pravidelným investovaním chcete „dopracovať“ k miliónu eur, tak myslíte na tieto princípy:

  • stanovte si realistický plán – k akej sume sa chcete dostať a za aký čas (viď tzv. Magická tabuľka),
  • investujte výlučne do akciových indexových fondov (atraktívne výnosy, nízke poplatky a žiadne dane) – záleží na každom percente výnosu,
  • investujte pravidelne (nastavte si trvalý príkaz) a dlhodobo (v rokoch),
  • jednorazové investície využite najmä v čase dočasných poklesov na akciových trhoch.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.