Ako si zabezpečiť dôchodok päťtisíc eur?

Otázka znie – koľko si dnes sporiť, aby sme sa mali v dôchodku tak dobre, ako dôchodcovia vo vyspelej časti Európy? Mať na dôchodku trebárs 5-tisíc eur mesačne… Myslite predovšetkým na to, že z takzvaného prvého dôchodkového piliera veľký dôchodok neuvidíte, keďže pomer pracujúcich vo vzťahu k dôchodcom sa neustále znižuje. Podľa demografických prognóz budú na Slovensku v roku 2050 na jedného dôchodcu pripadať len dvaja ekonomicky aktívni ľudia. To znamená, že dôchodok z prvého dôchodkového piliera bude naozaj len symbolický.

Druhý dôchodkový pilier (SDS) by síce mohol situáciu vylepšiť, to by však nemohlo byť 80 % úspor tohto piliera v garantovaných fondoch… Ak teda máte úspory v druhom pilieri a do dôchodku vám zostáva ešte viac ako 10 rokov, určite by ste ich mali presunúť do indexových fondov. Ak v druhom pilieri nie ste a môžete doň vstúpiť, neváhajte a urobte tak.

Vráťme sa k otázke, koľko si dnes sporiť, aby sme mali dôchodok na úrovni spomínaných 5 000 eur mesačne? Odpoveď, ako sa k takémuto dôchodku dopracovať, je podobná odpovedi na otázku z článku „Ako sa stať milionárom“. Chce to len čas a správnu investičnú stratégiu.

Bezpečná stratégia

Pri sporení na dôchodok je investičná stratégia jasná – orientovať sa výlučne na akciové investície napríklad prostredníctvom indexových fondov, ktoré majú najväčší potenciál efektívne zhodnotiť dôchodkové úspory. Postupné investovanie do indexových akciových fondov je, na rozdiel od jednorazového investovania, veľmi bezpečné. Desaťročná jednorazová investícia stratila počas najhoršieho obdobia na akciových trhoch za posledných 80 rokov (02/1999 až 02/2009) približne 9 %. Ak by však v rovnakom období bola táto jednorazová investícia rozdelená na 120 mesačných vkladov, výnos z nej by dosiahol až takmer 55 %!

Čo sa týka času, platí zásada, že čím ho máte do dôchodku viac, tým nižšiu mesačnú čiastku na dôchodok si musíte odkladať. Napríklad, ak máte do dôchodku 30 rokov a budete svoje úspory v priemere zhodnocovať 10 % ročne, postačí vám mesačne si sporiť približne 440 eur. Pri dvadsiatich rokoch potrebujete odkladať  1 300 eur mesačne a pri 40 rokoch do dôchodku stačí len necelých 160 eur. Pri 5-percentnom ročnom zhodnotení si potrebujete odkladať 650 eur po dobu 40 rokov, 1 200 eur počas 30 rokov alebo až 2 400 eur po dobu 20 rokov. Ide o učebnicový príklad efektu úrokov z úrokov.

Z  uvedeného je zrejmé, že čím skôr začnete nad svojim dôchodkom uvažovať a čím vyššie priemerné zhodnotenie budete dosahovať, tým menej si musíte odkladať. Rozhodnutie o tom,  ako sa budeme mať v dôchodku, je skutočne len na nás. Ako pomôcku sme pripravili „Magickú tabuľku“, v ktorej sa dá nastaviť budúci dôchodok,  buď podľa mesačne odkladanej sumy, alebo podľa toho, aký vysoký má byť dôchodok.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.