Ako „vybabrať“ s infláciou?

V minulom roku dosiahla úroveň inflácie na Slovensku 1,3 %. To znamená, že investície, ktoré mali vlani po zdanení nižšie zhodnotenie ako bola miera inflácie, stratili na svojej reálnej hodnote.

Banky víťazia

Smutné na uvedených číslach nie je ani tak to, že sú v mínuse, ale to, že v týchto investíciách majú Slováci dlhodobo uložených viac než 85 % svojich úspor! Vo vidine vyšších ziskov sú síce ľudia ochotní sem-tam zariskovať, no často so zlým koncom. Napríklad do nebankových subjektov, do investičného zlata, forexových robotov alebo najvýkonnejších podielových fondov uplynulého roka. Logickým vyústením investičných excesov je potom skutočnosť, že svoje peniaze radšej nechajú ležať v banke. Tým nechávajú priestor bankám, aby na ich peniazoch zarábali. Vlani predstavoval čistý zisk bánk z rozdielu medzi úrokovými sadzbami na poskytnutých úveroch a prijatých vkladoch viac než 1,7 miliardy eur. Ak k tomu pripočítame čisté výnosy bánk z poplatkov a provízií vo výške viac ako pol miliardy, hneď je jasné, kto je tu víťaz.

Najlepší liek na infláciu

Minuloročná výkonnosť na finančných trhoch nie je zárukou tohtoročnej výkonnosti, no z dostatočne dlhých časových období sa dajú odpozorovať zákonitosti, ktoré majú všeobecnú platnosť. Pri pohľade na dlhoročné dáta z kapitálových trhov možno konštatovať, že najlepším liekom na infláciu sú akcie.

Dôvod je jednoduchý – v akciách je zakódovaná participácia na raste sveta. Svet rastie navzdory finančným krízam, vojnovým konfliktom a prírodným katastrofám. V cenách akcií je zakomponovaná prémia za podnikanie a podnikavosť, hľadanie úspor v nákladoch, zvyšovanie výnosov prostredníctvom inovácií, vývoja nových technológií, produktov a služieb. V tržbách mnohých akciových spoločností je prítomný aj automatický protiinflačný systém, keďže sú nastavené tak, aby rástli aspoň o mieru inflácie. Z tohto dôvodu by mali mať akcie zastúpenie v každom portfóliu investora v závislosti od jeho investičného horizontu, od výšky investície a takzvanej rizikovej tolerancie. Pokiaľ si sporíte na dôchodok a máte pred sebou viac ako 10 rokov sporenia, akcie by mali byť dokonca výlučnou súčasťou vášho dôchodkového sporiaceho účtu.

Inflácia významne ovplyvňuje úspory. Ak budú ležať v banke, výnosy z vašich úspor budú inflácii sekundovať len ťažko. Zabudnite na zlato, reality či inflačné dlhopisy. Na kapitálovom trhu nie je na boj s infláciou lepšie riešenie ako investovanie do akcií. Tak na čo ešte čakáte?!

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Across - privátne investovanie

Dohodnite si osobné stretnutie s investičným konzultantom. 

Dohodnúť stretnutie