Ako zarábať na katastrofách?

Byť pri investovaní nezávislý od tradičných trhov, pohybov cien akcií, úrokových sadzieb, cien nehnuteľností, či komodít a zároveň zhodnocovať svoje financie aspoň o 4 % pri minimálnom riziku? Môže to vyzerať ako nesplniteľný investorov sen, ale uskutočniť sa môže aj investovaním do fondov zameraných na poistiteľné riziká (ďalej len FPR). Rozvoj týchto fondov sa datuje od roku 1994 a už pritiahol viac ako 25 miliárd dolárov.

Hlavná idea spočíva vo výmene úlohy medzi investorom a poisťovňou. Investor berie na seba rolu poisťovne a preberá na seba riziko z poistenia, pričom dostáva za to od poisťovne prémiu. Spokojné sú obe strany – poisťovne, ktoré sa zbavujú časti svojho rizika a investori, ktorí získavajú zaujímavé zhodnotenie pri nízkom riziku.

Optimálne rozloženie rizík

Investor do FPR si výkyvy na finančných trhoch ani nemusí všímať, pretože kupuje len riziko poistných udalostí, akými sú prírodné katastrofy – zemetrasenia, búrky, záplavy a tiež udalosti spôsobené ľudskou činnosťou napríklad explózie satelitov, nehody lodí a pod. Portfólio manažér zároveň dbá na vhodné geografické rozloženie rizík, rôzne spúšťacie mechanizmy a pokrývané riziká. Vyberá si tiež regióny s transparentným poistným trhom, kde je mizivá šanca na poistné podvody, čím na seba preberá len skutočnú výšku škody.

V prípade menej významných pohrôm a poistných udalostí sa portfólio vďaka svojmu rozloženiu rozkolíše len mierne alebo prakticky vôbec. Ak sú však postihnuté väčšie či významnejšie poistné celky, predsa len prichádza ku krátkodobému poklesu hodnoty portfólia. Netrvá však dlho, aby sa škody na portfóliu napáchané katastrofami opäť pokryli cez nové poistenia. V prípade škôd spôsobených tsunami v jadrovej elektrárni v japonskej Fukušime v roku 2011 sa fond vrátil na pôvodnú úroveň už o necelý rok. Po výraznom prepade v roku 2008 to však akciám trvalo viac ako dva roky.

Matematicko-fyzikálne modely

Vstup do jednotlivých stratégií prebieha na základe matematicko-technického know-how, založenom na vedeckých výskumoch. Implementujú sa pokročilé systémy odhadu rizika, viac modelový prístup. Tieto činnosti vykonávajú poistní matematici, meteorológovia, fyzici s dlhoročnými skúsenosťami z poisťovní aj zaisťovní.

Investovaním pre svojich klientov do FPR sa dlhodobo zaoberá švajčiarska banka Credit Suisse cez svoje štruktúry Managed Investment – IRIS. Napríklad nízko rizikový fond dosiahol od roku 2008 priemerné zhodnotenie až 3,8 percenta, kým napríklad investícia do globálneho dlhopisového indexu len 2,5 %.

Percentuálne zhodnotenie ETF na globálne akcie a dlhopisy v porovnaní s vývojom poistných stratégií od 30. 6. 2008

Bližšie informácie o participovaní na výkonnosti investičných fondov, ktoré sú zamerané na poistiteľné riziká, poskytnú investiční konzultanti Acrossu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.