Ako zarobiť na českej korune?

Česká ekonomika si v rokoch 2012-2013 podobne ako väčšina európskych ekonomík prešla obdobím hospodárskeho útlmu, ktorý sprevádzalo prostredie klesajúcich cien. Uvedené faktory sa negatívne odrazili na náraste nezamestnanosti, poklese spotreby domácností a ziskovosti firiem. Česká národná banka (ČNB) reagovala na tento vývoj trhu znížením hlavnej úrokovej sadzby na technickú nulu (0,05 %) a oslabením menového kurzu českej koruny na páre s eurom, ktorý intervenciami udržiava nad úrovňou 27 EUR/CZK.

Cieľom prijatia týchto opatrení bolo opätovné naštartovanie rastu cien. Nízke inflačné očakávania totiž môžu ľahko roztočiť tzv. deflačnú špirálu, na ktorú dlhodobo dopláca napríklad Japonsko. Domácnosti a firmy reagujú na nízke spotrebiteľské ceny odkladaním svojich výdavkov a investícií, čo má za následok pokles dopytu. Firmy následne začínajú menej vyrábať, prepúšťať, znižujú sa príjmy domácností, čoho dôsledkom je ďalší pokles cien.

Aby ČNB udržala kurz českej koruny na úrovni 27 EUR/CZK musí nakupovať viac ako jednu miliardu eur mesačne, čím jej devízové rezervy vzrástli v októbri na nové historické maximum 78,4 miliárd eur. ČNB na svojom poslednom zasadnutí potvrdila svoj „mäkký“ záväzok, podľa ktorého ukončí svoje intervencie na devízovom trhu pravdepodobne v polovici roka 2017. To by malo mať za následok posilnenie českej koruny na páre s eurom na úroveň okolo 25 EUR/CZK. Podľa najnovšej prognózy by mali spotrebiteľské ceny dosiahnuť inflačný cieľ v treťom kvartáli budúceho roka, čo ukončenie kurzového záväzku podporuje.

Tieto fakty nás viedli k vytvoreniu produktu, ktorý ponúka možnosť podieľať sa na očakávanom uvoľnení kurzu EUR/CZK a garantuje istinu s týmito predpokladanými parametrami:

Typ investičného nástroja: Investičný certifikát

Dátum emisie: 1. december 2016

Splatnosť: 2 roky

Rozhodný kurz EUR/CZK: 27,000 EUR/CZK

Kupón: 8 % p.a. (s takzvanou pamäťou)

Bližšie informácie o pripravovanom zaistenom investičnom certifikáte vám poskytne váš investičný konzultant.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.