Alternatívne investície Acrossu opäť vysoko v pluse

Svetové akciové trhy majú za sebou ďalší úspešný mesiac. Ťahal ho americký región pod vplyvom prvého preventívneho zníženia úrokových sadzieb FED-om od krízy v roku 2008. Derivátové trhy poukazujú na ďalšie úrokové rezy na americký dolár ešte do konca tohto roka. FED by mohol znižovať sadzby až 4-krát. Nižšie sadzby zmierňujú náklady spotrebiteľských aj  korporátnych úverov a zlepšujú marže.

Výsledková sezóna spoločností za 2Q sa prehupla do druhej polovice. Medziročná ziskovosť vyše 300 spoločností z akciového indexu S&P 500 prekonáva odhady analytikov rastom o vyše 3 %. Uvoľnená menová politika centrálnych bánk či fiškálne stimuly, najmä v Číne, spolu so zastabilizovaním svetovej ekonomiky, by mali vplývať na zvyšovanie firemných ziskov v ďalších kvartáloch.

Hoci globálne centrálne banky uvoľňujú menovú politiku, investori hľadia na druhú stranu brehu. Tam sú nepriaznivé ekonomické dáta, politické otázniky, neistota z obchodnej vojny, inflačné očakávania aj nedoriešený Brexit. Cenám dlhových nástrojov takýto scenár vyhovuje. Po rozpočtových prísľuboch zo strany Ríma Európska komisia rozhodla, že na tzv. procedúry nadmerného rozpočtu nie je dôvod.

Riešenia Acrossu dynamicky zhodnocujú

Inteligentné portfóliá nezaháľajú ani počas horúčav. Stratégia Across Intelligent Alternative Portfolio+ zaknihovala druhý mesačný nárast v rade o vyše 5 %. Tohtoročnou výkonnosťou na úrovni takmer 25 % je lídrom v rodine inteligentných portfólií. Výsledkový prím drží hedžový fond so stratégiou long-short equity, ktorý sa vezie na globálnej akciovej rely. Oddychový čas si vzali komodity. Ropa s najväčším zastúpením v komoditnom indexe sa prakticky nepohla. Politické riziká priali kovom. Zlato potvrdilo povesť bezpečne vnímaného aktíva v neistých časoch. Vyšplhalo sa na 6-ročné maximum.

Globálne diverzifikovaná dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ opäť zaznamenala kladný vývoj s rastom o 0,5 %. Za rok 2019 zhodnotila 5,7 %. Lídrom boli inflačné dlhopisy v eurozóne, najmä kvôli rastu talianskych štátnych cenných papierov. Rozvíjajúce sa trhy zabrali pod vplyvom očakávaní nižších sadzieb FED-u a poklesu USD. Pre krajiny to zlacňuje náklady na obsluhu dlhu denominovaného v zelenej bankovke. Zahanbiť sa nenechali ani globálne a európske dlhopisy s vysokým výnosom. Objem dlhopisov s negatívnym výnosom v Európe prekonal prvýkrát japonský región. Dosahuje 6,3 bilióna USD. Investori platia vládam, aby mohli vlastniť ich dlhopisy. Stratégia AIBP+ napriek tomu prináša v porovnaní s trhom lepšie parametre, čo dokumentujú jej výsledky.

Každá zo zložiek globálne diverzifikovanej akciovej stratégie Across Intelligent Portfolio 100+ v júli zhodnotila. Medzimesačný rast AIP 100+ o 0,9 % znamená tohtoročné zhodnotenie o takmer 16 %. Kým najväčším podielom prispeli americké akcie, na raste sa podieľali aj ázijské akcie, okrem japonských. Očakávania trhov sú naďalej optimistické. Reflektuje to aj ukazovateľ ocenenia akciového trhu v podobe predpokladaného pomeru ceny k ziskom spoločností (tzv. P/E). Jeho úroveň, mierne nad 25-ročným priemerom, nepoukazuje na „prekúpenosť“ amerických akcií. Fundament ponúka priestor pre dodatočný nárast za predpokladu, že sa nezhoršia politické riziká.

Across Bond+ pokračuje v raste

Cenám na dlhopisových trhoch vyhovuje každé zníženie sadzieb. Odmeňuje majiteľov zafixovaných úrokových výnosov a  znižuje možnosti ďalších investorov profitovať na nových investíciách do dlhopisov. Koniec júla bol však iný, FED znížil základné úrokové rozpätie o 0,25 %. Investori to vyhodnotili ako málo odvážne. Čakali holubičí scenár, ktorý bol zakomponovaný v cenách dlhopisov.

Dlhopisy strednej a východnej Európy reagovali na zmenu úrokových sadzieb citlivo, keďže množstvo emitentov z regiónu uprednostňuje dolárové emisie. Vyskytli sa obavy o voľný pohyb tovaru a služieb, výsledkom bol miernejší rast portfólia. Medzimesačný rast fondu o 0,2 % znamená ročné zhodnotenie 3,7 %. Investori môžu kalkulovať s výnosom do splatnosti 6,1 % pri mimoriadne nízkej citlivosti dlhopisov meranej duráciou.

Hedžový fond rástol, kryptomeny zlacneli

Po období búrlivého rastu sa digitálne meny ocitli mimo záujmu investorov. Hoci bitcoin znehodnotil o 15 %, za rok 2019 sa kryptomeny ukazujú ako jedna z najziskovejších investícií s výnosom takmer 180 %. Berkshire Hathaway čaká so zainvestovaním, 122 mld. USD má pripravených na nové príležitosti. Tie doterajšie neprinášajú svoj efekt, čo môže byť signálom pre lacné nákupy.

Lídrom v ponuke fondov Across Crème de la Crème stále zostávajú privátne investície z db x-trackers LPX MM® Private Equity so zhodnotením 32,6 %, ktoré sú tiež súčasťou alternatívnych portfólií. V uplynulom mesiaci prial trh najviac SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond (EUR), ktoré rástli o 4,7 %.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio, Across Barrier Cars+ a Across Barrier Oil & Gas+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.