Ako zarobiť na alternatívnom investovaní

Skúsení investori si popri tradičných triedach aktív pridávajú do portfólia aj tzv. tretiu nohu, ktorou sú alternatívne investície. Ich vývoj nie je totiž závislý od akcií a dlhopisov. Vďaka takýmto investíciám je portfólio investorov výnosnejšie a stabilnejšie. Ak je navyše správne diverzifikované, môže v prípade klesajúcich trhov dosahovať kladné zhodnotenie. Bonusom pre investora je aj oslobodenie výnosov od dane z príjmov fyzických osôb po roku od nákupu.

O aké investície ide?

Alternatívne investície sú zamerané na realitné a infraštruktúrne projekty, poľnohospodárske komodity, energetiku, ale aj na „luxus” v podobe umeleckých predmetov, vína, hodiniek, antického nábytku, mincí, šperkov, diamantov, veteránov alebo aj filatelistických cenností. Symbolom alternatívnych investícií sú predovšetkým hedžové fondy. Investovanie prostredníctvom nich je dynamické, zahŕňa rôzne finančné deriváty alebo nástroje obchodujúce s poistnými rizikami.

Tretia noha investičného portfólia

Akciám sa štandardne darí v prostredí pozitívnych makroekonomických ukazovateľov a pri dobrej nálade investorov, ktorí predpokladajú ďalší rozvoj podnikateľského prostredia. Naopak dlhopisy sú „rajom“ v prípade znižujúcich sa úrokových sadzieb, ktoré majú podporiť investície a spotrebu v prípade klesajúcich trhov. Alternatívne investície prinášajú zhodnotenie, aj keď klesajú akcie a nedarí sa dlhopisom.

Optimálne zloženie s optimálnymi výnosmi

Pokiaľ by bolo portfólio zložené výhradne z dlhopisov, jeho výnos by sa na základe vývoja za posledných 15 rokov pohyboval na úrovni 4,2 % s ročnou rozkolísanosťou 5,6 %. Čisto akciové portfólio by prinieslo 8,8 % s volatilitou  14,8 %. Ak by sme však portfólio skombinovali v pomere 70 % dlhopisov, 15 % akcií a 15 % alternatívnych investícií, dosiahneme očakávania väčšiny investorov. Výnos je vyšší než v prípade dlhopisového portfólia, a to na úrovni 5,4 %, pri volatilite 5,9 %. Takého portfólio zaznamenáva solídne úrovne maximálneho poklesu a veľmi rýchle zotavenie.

Unikátne zloženie portfólia

Investície v ACROSS INTELLIGENT ALTERNATIVE PORTFOLIO+ predstavujú unikátny mix alternatívnych stratégií akými sú napr. hedžové fondy, realitné investície, komodity vrátane energetických produktov či privátne a infraštruktúrne investície. Dôležitou súčasťou sú tiež stratégie, ktoré zahŕňajú poistiteľné udalosti. Ich výkonnosť je závislá len od meteorologických vplyvov. Pomer medzi jednotlivými zložkami aktív je stanovený tak, aby sa zamedzilo previazanosti stratégií medzi sebou a previazanosti na tradičné triedy aktív. Reflektuje aj predpokladaný pomer výkonnosti a volatility.

Investície od 50-tisíc eur

Minimálne vstupy pri alternatívnom investovaní sa pohybujú rádovo v státisícoch eur. Across však pripravil riešenie, pri ktorom možno participovať na takýchto investíciách od relatívne nízkej sumy, ktorá v súčasnosti predstavuje 50-tisíc eur. Takáto investícia postačuje na vytvorenie kvalitného investičného portfólia, ktoré prináša investorovi výnos na úrovni zmiešaného dlhopisového portfólia s volatilitou globálnych dlhopisov. Historická previazanosť (korelácia) na akciové trhy takéhoto portfólia predstavovala len 0,24. Inými slovami pohyb akciového trhu o 1 % znamenal pohyb alternatívneho portfólia (jedným alebo druhým smerom) len o 0,24 %.

Daňové zvýhodnenie

Pokiaľ investor vlastní aktíva v rámci inteligentných portfólií viac ako jeden rok, výnosy sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb.

Ďalšie informácie o možnostiach, ako sa „zviesť“ na výkonnosti jednotlivých investičných stratégií ACROSS INTELLIGENT ALTERNATIVE PORTFOLIO+ poskytnú investiční konzultanti Across Private Investments.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.