Alternatívne portfólio Acrossu prekonalo akcie aj dlhopisy

Trh v máji akoby nevedel, na ktorú z udalostí sa má sústrediť – či viac reflektovať globálne politické udalosti alebo ekonomické dáta. USA sa rozhodli prehodnotiť svoje obchodné podmienky a začali zavádzať clá na dovoz ocele a hliníka. Navyše eskalovali snahy o zvrátenie nepriaznivej obchodnej bilancie s Čínou minimálne o 200 mld. USD. Trumpova administratíva sa pričinila aj o napätie vo vzťahoch s Iránom, keď vypovedala len nedávno uzatvorenú jadrovú zmluvu. K pokoju nepridalo ani odmietnutie stretnutia prezidentom USA so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

V Európe robila vrásky na čele investorom situácia na Apeninskom poloostrove, kde voliči rozhodli o budúcej vláde populistov a separatistov. Talianske dlhopisy zažili svoj najčernejší deň od čias dlhovej krízy. Ukončenie výsledkovej sezóny spoločností však dopadlo nad očakávania analytikov a pomohlo ukončiť mesiac v čiernych číslach.

Líder inteligentných riešení

Po výrazných rastoch v apríli sa máj niesol v duchu väčších výkyvov medzi trhmi. Pozitívne sa prejavili pri alternatívnych investíciách, ktoré sú tradičným korením investičných portfólií. Doplatili na to rozvíjajúce sa trhy, aktíva pacifickej oblasti a dlhopisy.

Výkonnosť hedžfondovej časti (takmer 10 %), privátnych emisií (2,7 %) a komodít (1,6 %) znamenali medzimesačné zhodnotenie Across Intelligent Alternative Portfolio+ viac než o 4,3 %. Od začiatku roka priniesol produkt 2,4-percentný rast. Akciové riešenie Across Intelligent Portfolio 100+ zhodnotilo medzimesačne o 0,31 %, čím postupne maže tohtoročné negatívne výsledky. Najviac sa na dobiehaní podieľajú malé a stredné spoločnosti, ku ktorým sa úspešne pripojili tichomorské spoločnosti. Porazenými mesiaca sú dlhopisy zamerané na rozvíjajúce sa trhy a dlhopisy emitentov s neinvestičným ratingom. Across Intelligent Bond+ sa zatiaľ pohybuje v negatívnych číslach, ťahúňom najbližších mesiacov by mala byť inflačná zložka produktu zastúpená db x-trackers Eurozone Inflation-Linked Bond.

Dlhopisy strednej a východnej Európy pod tlakom

Zvyšujúca sa inflácia, ktorá naznačuje zmeny základnej dolárovej úrokovej sadzby a postupné opustenie kvantitatívneho uvoľňovania Európskou centrálnou bankou, robí dlhopisy čoraz zraniteľnejšími. Rastú obavy z neštandardnej obchodnej politiky USA, ktorá môže ohroziť exportérov z rozvíjajúcich sa ekonomík.

Klesajúce ceny dlhopisov zároveň zvyšujú výnosy do splatnosti. Týka sa to aj Across Bond+, ktorý v tomto ukazovateli vykazuje takmer 6,5 %, čo je príležitosť pre ďalších investorov. Zároveň sa plynulo darí znižovať duráciu držaných dlhopisov. Medzimesačná výkonnosť fondu dosahuje -0,47 %, v tomto roku to predstavuje znehodnotenie o 1,83 %. V porovnaní s fondami zameranými na rovnaké dlhopisy sú tieto ukazovatele stále najlepšie, pričom trhový priemer dosahoval -3,8 %. Fond pokračuje v budovaní si svojej pozície, pričom podiel hotovosti pripravenej na ďalšie trhové príležitosti predstavuje 24 %.

Dolár v kurze, malé a stredné spoločnosti porážajú giganty

V apríli sa už zdalo, že digitálne meny sú na dobrej ceste z hlbín strát, avšak v máji opäť padali. Nedokázali sa pozviechať, nepresvedčili investorov, že ich infraštruktúra, regulácia a ocenenie sú na dobrej ceste. Bitcoin aj ethereum stratili 15 % hodnoty za mesiac. Príležitostným investíciám naopak vládli hedžové fondy, ktoré sa na rozkolísaných trhoch cítia ako ryba vo vode.

V ponuke fondov Across Crème de la Crème sa presadili stredné spoločnosti z USA, ktoré sleduje indexový fond iShares S&P Mid-Cap 400 Growth. V dolárovom vyjadrení sa im podarilo rásť o 4,1 %, čo pre eurového investora znamená zhodnotenie o takmer 8 % mesačne. Na druhom konci zostali rozvíjajúce sa spoločnosti v indexovom fonde iShares MSCI Frontier 100, ktoré prišli o výsadné postavenie a padli o viac než 9 % mesačne. Všeobecne však platí, že uplynulý mesiac prial viac akciovým investorom ako dlhopisovým a sektor malých a stredných spoločností bez problémov porážal veľké firmy.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, a Across Intelligent Portfolio.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.