Alternatívne portfólio Acrossu s rekordným rastom 13,5 %. Máte ho aj vy?

Vo vzácnej zhode sa v júli správali akcie aj dlhopisy. Prekvapujúco pozitívne výsledky zverejnené firmami na oboch stranách Atlantiku vyniesli index S&P 500 opäť na historické maximá. Kým trh očakával, že ceny dlhopisov poklesnú, dostali sa, naopak, na niekoľkomesačné maximá. Za ich rastom je kombinácia pokračujúcich nákupov FEDu, dopytu inštitucionálnych investorov, ktorí rebalansujú portfóliá po rekordne rastúcom akciovom trhu a množstvo hotovosti v privátnej sfére.

V Európe rastie podnikateľská aktivita najrýchlejšie za posledných 21 rokov.

V uplynulých rokoch sme na infláciu takmer zabudli, v predchádzajúcich mesiacoch sa však hlási s čoraz väčšou intenzitou. Štyri mesiace za sebou rastú ceny produktov a služieb, medziročne to v USA predstavuje 5,4 %. Prebúdzajúce sa ekonomiky a obzvlášť sektor turizmu a cestovanie sa starajú o rast zamestnanosti. Trhy sú optimistickejšie viac než začiatkom roka. Neplatí to len o USA, ale aj o Európe, kde podnikateľská aktivita rastie najrýchlejšie za posledných 21 rokov. Pozitívne sa vyvíja aj očkovacia stratégia Európskej únie, ktorá by napriek šíriacemu sa delta variantu, mala byť so svojimi 60 % pokrytia dostatočne pripravená na ďalšiu vlnu.

Dlhopisy už v pluse, alternatívy na maximách

Prvý prázdninový mesiac nesvedčal čínskym akciám, ktoré zaznamenali výdatnejší odliv kapitálu po tom, čo vláda ešte viac začala regulovať časť domácich podnikov. Obavy z rozširovania regulácií viedli investorov k čiastočnému zatváraniu pozícií a odklonu kapitálu do iných trhov. Globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ si vybrala v júli oddychový čas, keď po mesiacoch rastu prišla korekcia o 0,21 %. Najviac sa darilo veľkým americkým a európskym akciám, ktoré si svorne pripísali viac ako 2 %. Na opačnej strane spektra sa umiestnili japonské akcie so stratou -1,75 %. A už spomínané akcie rozvíjajúcich sa trhov, kde hrá prím Čína, so stratou viac ako -6 %.

Dlhopisy mierne rastú už štvrtý mesiac po sebe.

Dlhopisy mierne rastú už štvrtý mesiac po sebe, čo napriek rastúcej inflácii prináša optimizmus aj do konzervatívnej časti portfólia. Dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ pokrývajúca celé spektrum dlhových nástrojov si pripísala mimoriadne zhodnotenie o 0,72 %. Rast ťahala výnimočná výkonnosť globálnych dlhopisov, ktoré zhodnotili o viac ako jeden percentuálny bod. Očakávaným hlavným ťahúňom však boli európske inflačné dlhopisy, ktoré si pripísali bezmála 3 %.

Päť zo šiestich zložiek alternatívnej zložky Across Intelligent Alternative Portfolio+ zaznamenalo pozitívny vývoj, čo sa prejavilo v 3-percentnom medzimesačnom raste. Ťahúňom boli privátne emisie s takmer 9 %  (v portfóliu majú štvrtinový podiel), nasledované indexom volatility +4 %, zlatom a nehnuteľnosťami, ktoré rástli o viac ako 3 %. Za prvých 7 mesiacov roka portfólio prinieslo čistý výnos 13,5 %, čím prekonalo aj zhodnotenie akciového portfólia.

Across Bond+ stále v prvej trojke na svete

Dlhopisový trh strednej a východnej Európy sa po turbulentných mesiacoch mierne upokojil, rastúci dopyt po pandemickom roku vidno aj na stabilnom raste cien dlhopisov. Po prepade bieloruského dlhu sa investori opatrne vracajú a výnosy sa stabilizovali na 5-ročnej úrokovej krivke na 6 %. Fond Across Bond+ pokračoval vo svojom raste už dvanásty mesiac za sebou, pričom v júli rástol o takmer 0,3 %. Priemerný výnos do splatnosti sa stabilne drží nad 4 %, pri durácii 2, čo ho radí medzi top fondy v porovnaní s konkurenciou.

Kryptomeny sa odrazili od dna

Väčšina satelitných riešení sa v tomto roku pohybovala v kladných číslach, či už išlo o akciové alebo alternatívne satelitné investície, ktoré tvoria doplnok ku globálnym „inteligentým“ portfóliám. Uplynulý mesiac bol výnimkou, keď sa presadila len menšia časť titulov. Na svoje pomery si mierne polepšili digitálne meny, keď bitcoin aj ethereum rástli dvojciferne. Sú však ešte mimoriadne ďaleko k svojim historickým maximám zo začiatku roka. Pozitívny vývoj zaznamenali aj zástupcovia tzv. hodnotového prístupu k investovaniu zastúpeného spoločnosťou Berkshire Hathaway a indexovým fondom luxusných tovarov.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across Intelligent Portfolio 100+Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across Intelligent Alternative Portfolio+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.