Američania sedia na hromade hotovosti. Ako sú na tom Slováci?

Priemerný Američan má na sporiacich účtoch okolo 32 tisíc dolárov i napriek tomu, že úroky na sporení v USA nedosahujú ani 1 %. Takto prichádza o výnosy a investičné príležitosti. Pri konzervatívnom odhade výnosov z investícií okolo 6 % ročne môžu sporitelia stratiť až 140 tisíc dolárov za 30 rokov, tvrdí štúdia spoločnosti NerdWallet. Prekvapivo, až 40 % Američanov v prieskume priznalo, že neinvestujú vôbec. Dôvody sú rôzne. Boja sa rizika, neveria finančným inštitúciám alebo si myslia, že držať hotovosť na účte je najlepšia forma zhodnotenia peňazí.

Starší a bohatší sporia viac

Štúdia tiež zisťovala sporiace návyky obyvateľov USA aj medzi generáciami. Prieskum ukázal, že starší ľudia sporia oveľa viac ako miléniáni, teda dnešní dvadsiatnici a tridsiatnici. Kým generácia nad 70 rokov má na účte priemerne až 57 tisíc dolárov, mladí ľudia majú nasporené okolo 15 tisíc dolárov.

Priama úmera platí aj pri vzťahu sporenia a výšky príjmu amerických domácností. Američania, ktorých rodinný príjem presahuje 50 tisíc dolárov ročne, majú na účtoch priemerne len 6-tisíc dolárov. Domácnosti s príjmami nad 100-tisíc majú nasporených takmer 70-tisíc dolárov.

Pravidelné investovanie, vysoké výnosy

Hoci odborníci upozorňujú na dôležitosť pohotovostnej rezervy na účte, jej výška nemusí presiahnuť hranicu polročného príjmu. Zvyšok peňazí odporúčajú investovať na finančných trhoch. ,,Je to výhodné najmä pre ľudí, ktorí si chcú zabezpečiť príjem z dlhodobého hľadiska,“ vysvetľuje Arielle O’Shea, investičná špecialistka firmy NerdWallet. V dlhodobom horizonte sporiteľovi dokážu investované peniaze zarobiť oveľa viac ako hotovosť na účte. Rozdiely môžu byť výrazné.

Analytici NerdWallet skúmali modelového 25 ročného Američana s priemerným príjmom okolo 40-tisíc dolárov ročne. Ak by z príjmu investoval 15 %, pri priemerných výnosoch na trhoch za posledných 40 rokov by mu investovanie do akcií, vrátane dôchodkových účtov, prinieslo vo veku 65 rokov až 4,5 milióna dolárov. V sume sú zarátané aj investičné poplatky. Ak by tento sporiteľ nechal 40 rokov svoje úspory na bežnom sporiacom účte, zarobil by len 1,2 milióna dolárov (pred očistením o infláciu). Opatrný sporiteľ by tak prišiel o 3,3 milióna dolárov. „Kto sa bojí rizika, môže si vybrať aj indexové fondy, ktoré sú relatívne bezpečné a s nízkymi poplatkami,“ radí odborníčka O’Shea. Vo všetkých prípadoch však pri investovaní platí, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Konzervatívni Slováci

Na Slovensku zatiaľ podobný prieskum neprebehol. Pri investičných návykoch Slovákov je však pravdepodobné, že by dopadol horšie než v Spojených štátoch. Slováci sú známi konzervatívnosťou a ťažko sa rozhodujú pre zmeny či investovanie, ktoré je spojené s istým rizikom. To platí aj pre investovanie dôchodkových úspor.

Na ilustráciu – viac ako 80 % sporiteľov na dôchodok má peniaze v druhom pilieri v garantovaných dlhopisových fondoch. Odborníci z dôchodkových správcovských spoločností pritom tvrdia, že v negarantovaných indexových fondoch možno zhodnotiť svoje úspory z dlhodobého hľadiska aj o desiatky percent viac než v dlhopisových fondoch. Znamená to, že človek s priemerným platom okolo 1000 eur by si vedel zlepšiť dôchodok o stovky eur mesačne.

Slováci majú na rozdiel od Američanov nasporené menšie sumy peňazí. Priemerné úspory Slovákov boli v minulom roku na úrovni okolo 7 tisíc eur. Finančný majetok, teda úspory a finančné investície – akcie, dlhopisy alebo podielové fondy – predstavujú len zhruba 12 tisíc eur. Napriek tomu sedia Slováci na hromade hotovosti. Podľa údajov NBS mali domácnosti na bežných a termínovaných vkladoch v bankách v máji tohto roka vyše 33 mld. eur. To všetko je nevyužitý kapitál, ktorý by mohol zarábať viac.

Jozef Ryník

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.